Skip to main content
Hem » nyheter » Vi måste ta till vara på barn och ungas drömmar
Folkhälsa

Vi måste ta till vara på barn och ungas drömmar

Alla har vi drömmar. Det är dessa som definierar och driver oss att utvecklas, både som individ och del av samhället. Drömmar är viktiga för alla och känner inga gränser. Framför allt bidrar drömmar till ökad inre motivation under svåra och långa prövningar.

Unga Reumatiker arbetar aktivt för att skapa attitydförändringar kring hur drömmar kan tas tillvara på i samhället och inom vården. Vi arbetar årets alla dagar för att alla barn och ungdomar med reumatisk sjukdom ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. Vår vision genomsyrar allt vi gör och för att det ska vara möjligt att förverkliga behöver vi bli fler som aktivt arbetar för att uppfylla drömmar.

För många unga reumatiker innebär det ofta att man tidigt ställs inför svåra och långa prövningar i livet. När vardagen är fylld av smärtsamma leder, sjukhusbesök, tung medicinering eller låg energi som inte fylls på trots otaliga timmar av sömn, kan det kännas som om livet bara är en enda stor prövning full av begränsningar och det sjuka. Att ha en sjukdom ska aldrig vara ett hinder för att leva sitt liv fullt ut.

Idag ser inte verkligheten ut så, enligt vår medlemsundersökning Unga Reumatiker-rapporten 2023 svarade endast två tredjedelar att de upplever att vården arbetar för att de ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar.

Alice Bäckström
Vice ordförande, Unga Reumatiker

Även om det är en positiv förflyttning i rätt riktning från vår tidigare undersökning från 2018 innebär det fortsättningsvis att det är många barn och unga som inte får den vård eller det stöd som de behöver för att leva sitt liv fullt ut.

För oss är det en självklarhet att vi som patienter inte är vår sjukdom utan att vi är våra drömmar. Vi får vår livsglädje i det vi gör – det är våra drömmar som ska definiera oss och inte vår sjukdom. Är det inte därför rimligt att även kunna uppfylla sina drömmar bör vara prioriterat för varje behandling för att nå ökad livskvalité?

Vården har ett viktigt uppdrag i att bemöta barn och unga på ett bra, respektfullt sätt, där de samtidigt har en möjlighet att vårda drömmar. Allt för ofta handlar vårdmöten enbart om våra begränsningar, utmaningar och det sjuka – när det oftare skulle kunna handla om våra möjligheter, mål och drömmar. Genom att våga låta drömmar ta en given plats under vårdmöten, blir det tydligt vilka kompetenser som behövs och vilka mål som behandlingen behöver möta och sträva efter för att uppnå bästa resultatet för patienten. Vilket underlättar för både vårdpersonalen och patienten.

Om vi skapar en värld där alla har möjlighet att drömma, så skapar vi en tillgänglig värld där alla är betydelsefulla och kan känna livsglädje. Med små ändringar kan vi göra stor skillnad, tillsammans kan vi vårda drömmar.

Next article