Hem » nyheter » Vi firar 60 år och fortsätter jobba
Din hud

Vi firar 60 år och fortsätter jobba

Foto: Shutterstock

Det är alltid svårt att välja vilken fråga vi ska ta upp, för det finns flera som är ständigt aktuella, när vi får tillfällen likt det här att rikta oss till en bredare publik.  

Psoriasisförbundet firar i år 60 år och vi kan glädjas åt alla de forskningsframsteg vi fått vara med om att bidra till och uppleva genom åren. Inte minst utvecklingen av de behandlingar och läkemedel som gjort livet lättare att leva för många med psoriasis. Samtidigt får vi allt för ofta anledning att lyfta frågor som har med brister i vården att göra.  

Det låter självklart att var du bor inte ska spela någon roll för vilken vård du har tillgång till i ett litet, om än avlångt, land som Sverige. Men verkligheten är en annan, och tillgång till den för vissa patienter viktiga klimatvården är tyvärr ett tydligt exempel på det.

Bara en handfull regioner erbjuder klimatvård  

Tina Norgren 
Förbundsordförande, Psoriasisförbundet 

Vid en genomgång för några år sedan förfärades vi av att endast hälften av landets regioner fortfarande erbjöd klimatvård. Nu, när klimatvårdsanläggningarna börjat ta emot patienter igen efter pandemin kan vi konstatera att det endast går att ansöka om klimatvård i en handfull regioner. Detta trots att de nationella riktlinjerna för vård vid psoriasis prioriterar vårdformen mycket högt för vissa patientgrupper.  

Det går att snegla avundsjukt på vårt lika avlånga grannland i väst som skickar 300 norska patienter om året på klimatvård. Där är en avgörande skillnad är att uttagningen sker centralt. Behovet av klimatvård styr, inte varifrån man skickar ansökan. Det kan låta enkelt, men det är mer än en landsgräns som skiljer våra vårdapparater åt. Och en sådan förändring sker inte snabbt.  

Därför är klimatvården viktig  

Nya behandlingar har gjort behovet av klimatvård mindre, och ingen hävdar att det är det är en vårdform för alla. Men för några är klimatvård det enda som fungerar, och det är därför viktigt att vi värnar om den. Klimatvård är en onödigt omdiskuterad vårdform. Mycket tack vare den okunskap som råder på området, där tyckande ofta väger tyngre än fakta.  

Och jag är rädd att okunskapen blir större för varje region som väljer bort klimatvård. Klimatvård är inte semester, det är vård som fungerar, med ovärderliga inslag av utbildning och gemenskap.  

Vi kommer att fira vårt jubileum, och vi kommer framför allt att fortsätta jobba för ett bättre liv för alla med psoriasis och psoriasisartrit. Mitt budskap till dig som patient är att stå på dig och att ställa frågor om din vård och om den följer de nationella riktlinjerna. Ju fler vi blir som kan stödja varandra och påverka vården, desto bättre.  

Nästa artikel