Skip to main content
Hem » nyheter » Nationellt högspecialiserad vård för tarmsvikt – ett viktigt steg i rätt riktning!
Folkhälsa

Nationellt högspecialiserad vård för tarmsvikt – ett viktigt steg i rätt riktning!

Tarm, ILCO
Tarm, ILCO

Snart kommer nationellt högspecialiserad vård att bedrivas för viss vård av tarmsvikt. Detta ser vi på ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet fram emot! 

Hösten 2022 lanserade ILCO i samarbete med Takeda en broschyr om tarmsvikt. Broschyren riktar sig till personer som lever med tarmsvikt och syftet har varit att ge stöd och råd såväl som öka kunskapen om tillståndet.  

ILCO
Charlotte Bygdemo
Toytziaridis
, Ordförande, ILCO
_______________

Arbetet med broschyren grundar sig i en medlemsenkät där vi eftersökte svar från personer med egen erfarenhet av tarmsvikt. Resultaten visade oss vikten av högspecialiserad vård för denna patientgrupp, bland annat då hälften av respondenterna uppgav att de inte hade diskuterat olika behandlingsalternativ med sina läkare. Ifjol fastslogs att viss vård vid tarmsvikt hos vuxna ska innefattas av nationell högspecialiserad vård. Bedömning, eventuellt vidare utredning, viss uppföljning och ställningstagande till avancerad behandling är bland de punkter som räknas in i detta.  

Bättre kontinuitet i vården 

I slutet av maj 2023 kom Socialstyrelsens beslut om vilka regioner som fått bifall på sina ansökningar om att bedriva denna vård: Västra Götalandsregionen och Region Stockholm. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2024 och vi på ILCO ser fram emot detta nya kapitel. Vår förhoppning är högspecialiseringen leder till bättre kontinuitet i tarmsviktsvården – och att personer med diagnosen i högre utsträckning ska få tillgång till gedigen information om behandlingsalternativ. Genom att samla kompetens och se till att drabbade från norr till söder får tillgång till denna kompetens, kan vården inte bara bli mer jämlik utan också mer personcentrerad – två nyckelfaktorer för att skapa goda förutsättningar att kunna bo och leva var man vill oavsett hälsotillstånd.  

Next article