Hem » Folkhälsa » Din kunskap kan rädda liv! 
Sponsrad

Meningokocker är bakterier som kan orsaka hjärnhinneinflammation och sepsis. Meningokocker sprids via saliv och globalt smittas 2,5 miljoner årligen som leder till 230.000 dödsfall. Trots det är kunskap- och forskningsnivån låg i Sverige jämfört med många andra länder.

Det snabba sjukdomsförloppet med symptom som lätt förväxlas med andra sjukdomstillstånd gör det svårt för vårdpersonal att ställa rätt diagnos och behandling. Det är därför viktigt att den allmänna kunskapsnivån höjs. 

I Sverige drabbas mellan 50 och 100 personer av meningokocksjukdom varje år (pre-Covid). Av dessa dör 10%, och 20% av överlevare får allvarliga efterverkningar som t.ex. amputation, organsvikt, hörselnedsättning etc. Barn under 5 år, samt tonåringar och unga vuxna 15-29 år är överrepresenterade bland de insjuknande, men vem som helst kan drabbas. 

Christine Bennborn

Grundare, Meningokockfonden

Foto: Meningokockfonden

Meningokocker kan förebyggas med vaccination som i dagsläget inte är en del av det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige. Det är inte heller subventionerat på liknande sätt som i andra länder där vaccination erbjuds i viss utsträckning. 

–För tre år sen gick min son Mathias bort i sjukdomen på grund av just bristande kunskap, och i samband med det startade jag stiftelsen Meningokockfonden. Vi vill bidra till ett kunskapslyft kring sjukdomen, uppmärksamma det snabba sjukdomsförloppet och möjligheten att skydda sig genom vaccination. Meningokocker är en global fråga och det är därför WHO har lanserat den globala färdplanen för att besegra meningokocker innan 2030, avslutar Christine Bennborn grundare av Meningokockfonden.

Nästa artikel