Hem » nyheter » Munnen är en del av kroppen!
Sällsynta diagnoser

Munnen är en del av kroppen!

tandvård
tandvård
Foto: Region Jönköpings Län

Sällsynta hälsotillstånd syns i munnen. I Sverige finns tre odontologiska (tandvård) centra för sällsynta hälsotillstånd – i Umeå, Jönköping och Göteborg.

Ett sällsynt hälsotillstånd innebär ofta att även munnen är påverkad, säger tandläkare Karin Danielsson vid Kunskapscentrum i Umeå. Övertandläkare Anna Ödman, Mun-H-Center i Göteborg, håller med och poängterar att tandvården träffar de allra flesta i Sverige som lever med ett sällsynt hälsotillstånd.

– För att uppnå helhetssyn i vården och på de problem som personer med ett sällsynt hälsotillstånd kan ha, är samarbete mellan olika vårdgivare absolut nödvändigt, berättar övertandläkare Johanna Norderyd från Kompetenscenter i Jönköping. 

– Vi samlar och sprider kunskap om sällsynta odontologiska och medicinska tillstånd för att öka kompetensen inom vården när det gäller att bemöta och behandla personer med en ovanlig diagnos, berättar Karin, Anna och Johanna. Våra kompetenscentra är en viktig bro mellan tandvård och övrig hälso- och sjukvård.

Inom ramen för det nationella uppdraget bidrar de tre centrerna inom flera olika områden:

Remissinstans för utredning, bedömning och rådgivning vid sällsynta hälsotillstånd som påverkar munnen. Det kan röra sig om avvikelser i käkar och tänder, orofacial funktion (mun och ansikte) och komplexa tandvårdsbehov. Man tar även emot frågor från diagnosbärare, familjer och patientföreningar.

Kunskapsutveckling genom forskning. Kunskapsspridning om tänder, tandvård och orofacial funktion vid sällsynta hälsotillstånd, till exempel genom diagnosbeskrivningar på Mun-H-Centers webbplats.

Utbildning om sällsynta odon-tologiska hälsotillstånd; bland annat grundutbildning, specialistutbildning samt kompetenshöjande vidareutbildning.

Nätverk om sällsynta hälsotillstånd där de svenska centren sedan länge har ett nära samarbete med varandra, men de ingår också i flera olika större nätverk – en förutsättning i arbetet med det sällsynta.


Odontologiskt kunskapscentrum i norr, Folktandvården region västerbotten

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd, Odontologiska Institutionen, Region Jönköpings län

Mun-H-Center, Orofacialt kunskapscenter för sällsynta hälsotillstånd, Folktandvården Västra Götaland

Nästa artikel