Skip to main content
Hem » Folkhälsa » Höj ambitionsnivån för psykisk hälsa
Folkhälsa

Höj ambitionsnivån för psykisk hälsa

psykisk hälsa
psykisk hälsa
Foto: Shutterstock

Nära till vård och stöd vid psykisk ohälsa, möjlighet till arbete och meningsfull sysselsättning och stöd för delaktighet och gemenskap – dessa utmaningar måste vi lösa gemensamt.

Hur är ambitionsnivån inom psykiatrin?  

Jag tänker på betänkandet ”Ambition och ansvar” som jag var med och skrev redan 2006. Om ambitionsnivån för de som drabbas av allvarliga eller komplicerade psykiatriska tillstånd. Att vård, rehabilitering och levnadsstandard måste bli bättre. Kommun, region och statens gemensamma ansvar för att alla ska få rätt hjälp och ingen ska behöva falla mellan stolarna.

Och mycket har hänt, men mer går att göra. Specialistpsykiatrin tar emot fler patienter än nånsin och primärvården har ökat kompetens och kapacitet. Däremot är det alltför många som tvingas vänta länge på vård. Innehåll i vården och resultat för patienten har troligen förbättrats, men vi har inte uppföljning som visar det svart på vitt. Samtidigt har kunskapen om hjärnans tillstånd ökat, en kunskap vi ännu inte använder fullt ut. Tidiga insatser i förskola och skola med föräldrastöd kan hindra negativ utveckling och spar lidande och resurser. Digitala lösningar ger stora möjligheter framåt på många nivåer.  

ingmariewieselgren

Ing-Marie Wieselgren 

Projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner 

Foto: Thomas Henriksson

Därför är psykisk hälsa en viktig samhällsfråga 

Psykiskt välbefinnande är en av de viktigaste samhällsfrågorna i vår tid. Det handlar om hur vi mår och vår funktionsförmåga. Möjlighet att utvecklas och vara kreativ. Skapa relationer och knyta vänskapsband, arbeta och bidra till det gemensamma i familjen och i samhället.   

Befolkningens välbefinnande är en förutsättning för ett välfungerande samhälle. Inta bara som mål, utan ett medel som är avgörande för samhällets hållbarhet och utvecklingskraft. En omställning krävs för mer generella hälsofrämjande insatser, samhällsplanering och goda levnadsförhållanden. Ambitionsnivån för de som har eller riskerar ett allvarligt psykiatriskt tillstånd måste höjas. Utmaningen är, och kommer att vara, att hålla en hög ambitionsnivå för flera perspektiv i huvudet samtidigt. 

Next article