Skip to main content
Hem » nyheter » God tandvård – en rättighet för alla   
Sponsrad

För att tandvården ska bli mer jämlik behöver fler tandläkare ha specialkunskap om sällsynta diagnoser. Tandvården behöver även ingå i sjukvårdsystemet.  

Munhälsan är viktig för livskvaliteten och hälsan i övrigt. Inte minst ur ett socialt perspektiv och för att kunna äta och tala. En dålig munhälsa kan leda till allvarliga sjukdomar. Ofta är munhälsan ett stort problem för personer med en sällsynt diagnos. Något som förvärras av den kompetensbrist inom både tand- och sjukvård som finns idag.   

För att få en mer jämlik tandvård tillsatte regeringen utredningen ”När behovet får styra – tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa”. Utredningen blev klar under 2021 och huvudprincipen är att det är behoven som ska stå i centrum vid utformandet av det framtida tandvårdssystemet. Detta innebär bland annat att de regionala tandvårdssystem som finns idag kommer att upphöra. I det nya förslaget kommer de regionala tandvårdsstöden att flyttas över till Försäkringskassan.  

– Jag är inte övertygad om att förslaget innebär att tandvården blir mer jämlik för personer med specifika behandlingsbehov, säger Pernilla Holmberg, övertandläkare och specialist oral protetik, Kompetenscenter, Odontologiska Institutionen Jönköping. För en patient med komplext vårdbehov finns det en överhängande risk att bedömningen inte kommer vara rättvis.   

Krav på specialkunskap  

En patientgrupp där bedömningen varierar kraftigt är för personer med diagnosen XLH (X-kromosombunden hypofosfatemisk rakit). XLH är en medfödd sjukdom som leder till brist på fosfat och påverkar mineraliseringen av skelettet och tänderna. Skelettet blir mjukt och risken för tandrotsinfektioner är stor.   

– För att förhindra förlust av tänder är det av största vikt att få tandvård av en specialist med kunskap om diagnosen XLH, säger Leif Lindsten, ordförande i XLH Svenska patientföreningen. Det finns tyvärr inte tillräckligt många med den specialkunskapen som det ser ut idag.  

Regionala skillnader  

Det är även stora regionala skillnader gällande kompetens. Vilket leder till olika bedömningar av vilken behandling patienten behöver.   

– För patienter med missbildade tänder behöver behandlingen ingå i sjukvårdssystemet. Kostnaden för operation eller annat ingrepp blir ofta väldigt hög för den drabbade. Först då börjar vi närma oss en mer jämlik tandvård. Det är inte försvarbart som systemet är nu, avslutar Leif Lindsten.  

Mer information

Det finns tre svenska center med nationellt uppdrag att utveckla och sprida kunskap om sällsynta hälsotillstånd som påverkar, mun, tänder, käkar och orofacial funktion.

Odontologiskt kunskapscentrum i norr, Folktandvården region Västerbotten

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd,  Odontologiska Institutionen, Region Jönköpings län 

Mun-H-Center, Orofacialt kunskapscenter för sällsynta hälsotillstånd, Folktandvården Västra Götaland 

Next article