Skip to main content
Hem » nyheter » Allt fler drabbas av Eosinofil esofagit (EoE)
Framtidens Sjukvård

Allt fler drabbas av Eosinofil esofagit (EoE)

Eosinofil esofagit (EoE), även kallat allergisk matstrupe, är en inflammatorisk sjukdom i matstrupen som kan orsaka sväljningssvårigheter. Trots att kunskapen och intresset för sjukdomen ökar, finns det fortfarande många patienter som går odiagnostiserade och inte får rätt hjälp vilket leder till onödigt lidande.

Marie Carlson
Professor & Överläkare inom Gastroenterologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Det är idag fortfarande inte fastställt vad som faktiskt orsakar EoE.

– Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd. Inflammationen i matstrupens slemhinna är troligen inducerad av födoämnesallergener och till viss del även av luftburna allergener, säger Marie Carlson, professor och överläkare inom Gastroenterologi vid Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Maten har svårt att passera genom matstrupen

Symtomen skiljer sig beroende på patientens ålder. Hos vuxna (18 år och äldre) är huvudsymtomet sväljningssvårigheter. Det vanligaste är att man har en känsla av att maten har svårt att passera ner genom matstrupen. I vissa fall kan maten till och med fastna i matstrupen.

– När mat fastnar är det vanligt att patienten försöker pressa ner matbiten med vatten och går det inte så försöker man kräkas upp den. Sitter den fortfarande fast behöver patienten söka akut sjukvård. Detta är mycket obehagligt för den som drabbas, säger Marie Carlson. Man söver patienten och via gastroskop kan matbiten avlägsnas.

Påverkar vardagen avsevärt

Patientens vardag påverkas mycket av sjukdomen och symtomen. Carlson förklarar att vissa patienter bara äter hemma och undviker att äta ihop med arbetskamrater eller på restaurang för att man är rädd för att maten ska fastna och de måste avbryta måltiden.

– Många patienter lär sig undvika det som ofta fastnar, så som kyckling, kött och ris för att minska risken för symtom. De planerar måltiden noga och börjar ofta med att dricka vatten och sedan pröva med lite bröd. Går det bra äts det långsamt och maten tuggas väl, säger Carlson.

Framtiden ser ljus ut

Det finns fortfarande många patienter som går odiagnostiserade och inte får rätt hjälp. Om patienter står obehandlade för länge finns det risk för andra bestående komplikationer så som ärrvävnad och förträngningar. Därför är det av stor vikt att öka kunskapen kring sjukdomen så patienter blir diagnostiserade rätt och får hjälpen de behöver därefter.

– Framtiden ser ljus ut för patienter med EoE. Kunskapen och intresset ökar både inom forskning och sjukvård, vilket är mycket viktigt för patienterna. Idag finns det bra hjälp att få för att minska problemen. Patienter med misstänkt EoE skall remitteras till specialistläkare för utredning, och om diagnosen fastställs vidare behandling och uppföljning, avslutar Marie Carlson.

Next article