Skip to main content
Hem » Neurologiska diagnoser och psykisk hälsa » Svåra depressioner måste behandlas i tid
Sponsrad

Patienter med svårbehandlad depression behöver få rätt vård vid rätt tillfälle. Därför måste vården bli mer personcentrerad samtidigt som primär- och specialistvården måste bli smidigare.

Det går att hitta olika tendenser inom depressionssjukdomar idag. Generellt sett så finns det ingen direkt generaliserad eller personcentrerad vård. Det är oerhört viktigt att se tidigt vilken typ av depression som den specifika patienten har för att kunna hjälpa på bästa sätt, menar Lars Häggström som är specialistläkare inom psykiatri, vid Affecta Psykiatrimottagning i Halmstad

Problemet är att mycket depressionsbehandling idag följer en slags “kokbok-variant”.

– Som sjuk får du ofta antidepressiva läkemedel utifrån en rekommendationslista, utan att få prata med en psykolog eller psykoterapeut om det behövs. Den lösningen passar inte alla och därför blir bara en tredjedel bättre.

Lars Häggström Specialistläkare inom psykiatri Affecta Psykiatrimottagning i Halmstad. Foto: Göran Stjerna

Lars Häggström

Specialistläkare inom psykiatri, Affecta Psykiatrimottagning i Halmstad.

Foto: Göran Stjerna

Vi behöver ta tidiga tecken på allvar

Depression är inte en sjukdom, utan flera olika tillstånd som du måste ta hand om på olika sätt. Det gäller som sagt att kunna se varningssignaler tidigt, menar Lars Häggström.

Psykiatrin lider av att vi inte har tid och resurser för att fånga upp allvarliga symtommässiga signaler snabbt.

– Det kräver att du får mer tid med en patient för att ta reda på eventuella trauman i livet och utvecklingen av depressionen och om det finns en påtaglig sårbarhet.

– Har du haft återkommande höst- eller vår depressioner sedan 18 års ålder så ska det tas på yttersta allvar. Dessutom kan symtombilden se helt olika ut och därför behöver alla olika typ av behandling.

Rätt vård till rätt patient vid rätt tidpunkt

Lars Häggström menar att det finns olika kliniska markörer för att hitta riskfaktorer tidigt i livet och att ett bättre samarbete mellan primärvård och psykiatrin skulle vara en lösning.

– Det är fortfarande svårt för primärvården att hinna med behandling av svåra depressioner och vi kan inte lägga för mycket ansvar där. Därför behöver vi hitta broar mellan specialist- och primärvården för att snabbt kunna länka patientkontakten och specialistvården tidigare. Det finns ställen i världen som vi kan lära oss av. I Australien har de till exempel mobila team för att underlätta för primärvården i ett tidigt skede om det skulle behövas.

Viktiga studier

Lars Häggström menar också att många människor mår dåligt under för lång tid och blir sjukskrivna utan att ha fått tillräckligt med hjälp.

Många blir dessutom stigmatiserade med tappad självkänsla och sämre familjeförhållanden som följd av sin depression.

– Vi måste jobba på många olika plan runt patienten. Både förbättra depressionen, ha en dialog med arbetsgivaren och stötta närstående.

Det börjar komma studier kring huruvida personer med svårbehandlade depressionerna har en annan genetisk eller ärftlig sårbarhet än de med lättare depressioner.

– Vi ser bland annat att missbruk i släkten är en faktor hos majoriteten som lider av svår depression. Om det finns bipolär sjukdom eller tidigare självmord i släkten är sårbarheten också ökad, säger Lars Häggström.

Snabb uppföljning

Frågan är då om det finns en särskild behandlingsstege att utgå ifrån när det kommer till svår depression. Som en uppföljning och utvärdering av en specifik behandling.

– Uppföljning av en ny behandling eller medicinering måste vara snabb för att man ska kunna se effekten. Helst inom 2-3 veckor. Det finns kliniska riskfaktorer för självmordshandlingar när det kommer till svåra depressioner. Mycket på grund av grav sömnstörning och mycket ångest. Snittiden att komma till tredje läkemedlet för en patient är cirka 1,5 år på många ställen i landet och det är ohållbart. Här måste både Primärvård och Specialistpsykiatri bli bättre och samarbeta ännu mer, säger Lars Häggström.

Next article