Skip to main content
Hem » Neurologiska diagnoser och psykisk hälsa » Dags att bryta det stigma som begränsar forskningen för Psykisk Hälsa
Sponsrad

Idag drabbas en av fyra personer av ett psykiatriskt tillstånd och som är i behov av behandling. Cirka 1500 människor tar sina liv varje år och tusentals gör suicidförsök och än fler lever med allvarliga suicidtankar. Psykisk ohälsa kostar samhället cirka 5 % av BNP. Det är den största anledningen till sjukskrivningar och det är kopplat till stort mänskligt lidande. Trots det är forskningsanslagen en bråkdel av vad sjukdomsbördan påkallar.

Det har Fonden för Psykisk Hälsa sedan det grundades 1993 velat ändra på men utvecklingen har gått långsamt. Vi har undersökt orsaker till varför och förstått att fördomar i samhället bidragit till att vi inte satsar lika mycket på forskning kring dessa tillstånd som övriga sjukdomar. Senaste åren har emellertid ett arbete för minskat stigma skett i samhället. Fonden för Psykisk Hälsa driver bland annat kampanjerna #allakännernågon och #jagärnågon som ett led i detta arbete. Organisationer som Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa som är en paraplyorganisation för alla patient och närståendeföreningar och Hjärnkoll bidrar kraftigt. Suicide Zero och SPES arbetar aktivt för att förebygga suicid. Intiativ som For a Better Day ledda av Tim Bergling Foundation lyfter vikten av att unga ska få bättre psykisk hälsa. Uppdrag Psykisk Hälsa inom Sveriges Kommuner och Regioner med projektet Kraftsamling Psykisk Hälsa lyfter frågorna. 

Stigma har minskat på olika sätt och vi börjar äntligen prata mer med varandra om dessa vanliga tillstånd. Vi vill nu bidra till att också forskningen hinner i kapp för bättre förebyggande och behandlande metoder av psykiatriska tillstånd hos barn och vuxna samt för suicidprevention. Mer forskning, ökad öppenhet och samhällspåverkan med kunskap som bas  bidrar till att förebygga sjukdom, öka livskvalitet och rädda liv. 

Next article