Skip to main content
Hem » Neurologiska diagnoser och psykisk hälsa » Lumeno är en digital följeslagare som hjälper dig under de mörka stunderna genom att hämta kraft från de ljusa
Sponsrad

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och när som helst under livets gång. Nu när vi dessutom befinner oss i jul- och nyårstider och vintermörkret är påtagligt, kan många uppleva att de känner sig stressade, nedstämda och ensamma. Nu finns en digital lösning, en app, där vem som helst kan ta del av tips och hitta verktyg för att ta sig ur mörkret. 

Med appen Lumeno hjälper du dig själv under mörka stunder, genom att hämta kraft från dina ljusa stunder. När du mår bättre skapar du motståndskraft att använda när du mår sämre. Lumeno är en app för att hitta motivation i livet, och bygger bland annat på boken ”Handbok för livskämpar”, skriven av Filippa Gagnér Jenneteg, Susanne Tell och Jan Beskow.

Lumeno vänder sig till alla-livskämpar och medkämpar, människor i hela samhället med andra ord. Du kan även ta hjälp av appen om du möter en person som är i en akut suicidkris, som ett verktyg för att hjälpa personen som inte vet om hen orkar leva.  

Linda Bernhardsson, grundare av Femade Ledarutveckling, beskriver appen som användbar för ALLA som vill prioritera sitt psykiska mående. Där appen bjuder in till reflektion och möjlighet till att bryta negativa tankemönster och sätta nya tillstånd. Hon fortsätter med att förklara att appens syfte för henne har varit den akuta psykiska livräddningen som lägger grunden för att må bra inifrån och ut.  

Då användare är delaktiga i appens utveckling genom sin feedback är Lumeno i ständig utveckling, där varje användare kan vara med och bidra. Moa Jern är en av appens användare och har varit delaktig i att utveckla den senaste versionen av appen. 

– Jag använder appen oavsett om jag har en mörk eller ljus dag. Jag lär mig att livet inte bara innehåller mörka dagar för appen hjälper mig även se de ljusa. 

Lumeno kan hjälpa dig att

• Förstå dig själv bättre

• Hitta verktyg för att ta dig ur mörkret

• Söka kontakt när du behöver det

• Upptäcka att ljuset återvänder

Next article