Hem » Neurologiska diagnoser och psykisk hälsa » Kognition påverkas hos MS-patienter
Sponsrad

Vår hjärna tar in och bearbetar mängder av information. Vid MS gör inflammationerna i hjärnan att nervsignalerna inte går fram på rätt sätt. För ungefär två tredjedelar av de som drabbas av MS påverkar detta kognitionen i någon utsträckning.

– Många som hör talas om kognition tänker på demens, men det är viktigt att komma ihåg att de besvär man har vid MS inte brukar likna dem man har vid till exempel Alzheimer. Det är främst processen att bearbeta information och omvandla den till en handling som tar längre tid hos MS-patienter, säger Sten Fredrikson, professor och överläkare i neurologi vid Karolinska universitetssjukhuset.

MS

Sten Fredriksson

Professor och överläkare i neurologi, Karolinska universitetssjukhuset.

Foto: Privat

Lättare att tappa tråden

Den vanligaste formen av MS går från attacker som kommer skovvis till att med åren övergå i sekundärprogressiv MS där sjukdomen försämras i en långsammare, jämnare takt. Ju längre tid man haft sjukdomen, desto större delar av hjärnan blir påverkad. Därför är det vanligt att den här typen av besvär med kognitionen tilltar allteftersom sjukdomen fortskrider. Ett symtom kan vara att man får nedsatt uppmärksamhet, och inte orkar hålla tråden genom ett helt samtal, eller måste börja om från början om man blir störd när man håller på med något. Även korttidsminnet kan påverkas. Man kanske planerar på morgonen att man ska ringa någon, men sedan när man sitter på jobbet har man glömt det. Allt det här är sådant som helt friska människor kan känna igen sig i. Det är först när det går över en viss gräns som det blir problematiskt, förklarar Sten Fredrikson.

Anhöriga och kollegor reagerar först

Ofta är det anhöriga och kollegor som reagerar först på att den drabbade inte är lika snabb och effektiv som tidigare. Den kanske glömmer bort saker eller missar tider.

Patienter klagar ofta över att de inte kan jobba lika snabbt som tidigare, men det är viktigt att komma ihåg att man inte ska nedslås om man känner av de här förändringarna, utan försöka anpassa sig till dem, menar Sten Fredrikson. Man ska försöka fortsätta att leva som vanligt, men anpassa arbetsmiljö och tempo, och till exempel underlätta genom att skriva kom ihåg-listor. Man kan också behöva minska på intrycken. Att arbeta i ett öppet kontorslandskap med hög ljudnivå eller mycket intryck kan vara väldigt påfrestande för någon med MS.

Kognitiva besvär även utan fysiska symtom

Det är vanligt att de kognitiva symtomen inte korrelerar med de fysiska symtomen eller med resultaten av magnetkameraundersökning, men numera finns det screeningtester som man kan göra, vilka kan tydliggöra besvären. Därför är det viktigt att ta upp den här typen av symtom med sin läkare så att man kan få hjälp och stöd, säger Sten Fredrikson.

SE2203047028

Nästa artikel