Skip to main content
Hem » Neurologiska diagnoser och psykisk hälsa » Blås- och tarmproblem vanligt bland MS-patienter
Sponsrad

Mellan 70 och 80 procent av alla MS-patienter har någon form av blås- eller tarmproblematik. Trots att problematiken är vanlig och har stor inverkan på livskvaliteten undviker många att söka hjälp. Det finns dock bra behandling att få. Ibland räcker det med livsstilsjusteringar och rådgivning, andra patienter behöver läkemedelsbehandling.

– MS är en neurologisk sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet. Det styr i sin tur urinblåsan och tarmsystemet. MS-patienters blås- och tarmproblematik varierar från person till person, men överaktiv blåsa och förstoppning är vanligasymtom. Det finns dessvärre fortfarande tabun associerade med den här typen av problematik. Jag möter många MS-patienter som exempelvis levt med överaktiv urinblåsa i många år innan de söker hjälp, säger Anna Martinsson de Cárdenas, uroterapeut på urologmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Självtappning och läkemedelsbehandling

Att leva med konstant förstoppning eller överaktiv blåsa är självklart besvärligt och begränsande för många MS-patienter. En uroterapeut kan analysera orsakerna till blås- och tarmproblemen, ge egenvårdsråd och om nödvändigt rekommendera olika behandlingsalternativ.

– För personer med överaktiv blåsa provar vi i första hand blåslugnande läkemedel. Om inte det hjälper kan man få läkemedel injicerat i blåsan. Har man å andra sidan besvär med att tömma blåsan får man lära sig självtappning vilket innebär att man för in en engångskateter via urinröret och tömmer blåsan med, säger Anna Martinsson de Cárdenas.

Utöver förstoppning kan MS-patienter även få analinkontinens vilket innebär att det är svårt att hålla tillbaka avföringen. Det kan ofta behandlas med kostjusteringar och receptfria läkemedel. För individer med svårare problematik finns även kirurgi och vattenlavemang att tillgå.

Kontakta en urolog

– Jag vill verkligen bidra till att bryta tabut kring urinblåse- och tarmproblematik bland MS-patienter. Det är vanligt och inget att skämmas över. Tveka inte att söka hjälp redan på ett tidigt stadium, säger Anna Martinsson de Cardenas. Hon har i samarbete med Novartis spelat in tio korta informationsfilmer där hon på ett lättillgängligt sätt informerar MS-patienter om olika typer av blås-och tarmproblematik.

Filmerna kan fungera som ett första steg för MS-patienter som upplever att de behöver ta tag i sin situation och söka professionell hjälp.

– Tänk inte att den här typen av problem är en naturlig del av att ha MS, för så är det inte. Ta kontakt med en urolog, antingen via en egenremiss eller via din läkare på vårdcentralen, avslutar Anna Martinsson de Cardenas.

SE2205170998

Next article