Skip to main content
Hem » Mannens Hälsa » Sammanhållen vårdkedja ökar prostatacancer-patienters trygghet
Mannens Hälsa

Sammanhållen vårdkedja ökar prostatacancer-patienters trygghet

Prostatacancerförbundet betraktar Capio S:t Görans Prostatacancercentrum som en nationell förebild. Förbundet har i många år arbetat för att få till fler kliniker som verkar enligt samma principer i hela landet. I somliga regioner kan bristen på onkologer och urologer försvåra. Där kan flera regioner behöva göra gemensam sak genom att starta den här typen av prostatacancercentrum tillsammans.

Prostatacancerförbundet betonar vikten av att inte fragmentera vården så prostatacancerpatienter bollas mellan olika kliniker. Det är dessvärre relativt vanligt i många regioner.

Kent Lewén
Ordförande, Prostatacancerförbundet

– En av de främsta fördelarna med ett sammanhållet vårdkoncept är att patienten får träffa såväl onkologer som urologer tillsammans. Vanligtvis får prostatacancerpatienter möta dessa specialiteter var för sig. Eftersom onkologer fokuserar mycket på strålbehandling och urologer på kirurgi så kan det påverka valet av behandling. Tidigare såg vi exempelvis att fler prostatacancerpatienter strålades i norra Sverige, medan kirurgi var överrepresenterat i de södra delarna av landet. Det berodde sannolikt på att patienterna fått träffa olika typer av specialister, säger Kent Lewén, ordförande i Prostatacancerförbundet, en riksorganisation med 29 lokala och regionala patientföreningar som bedriver stödverksamhet och verkar för en ökad kunskap om prostatacancer.

Kontaktsjuksköterskor fyller en viktig funktion

Kent Lewén är också positivt inställd till att samtliga patienter på Capio S:t Görans Prostatacancercentrum tilldelas en namngiven kontaktsjuksköterska. Prostatacancerförbundet verkar för att en namngiven kontaktsjuksköterska ska vara en självklarhet för samtliga prostatacancerpatienter i landet.

– Kontaktsjuksköterskorna fyller en otroligt betydelsefull roll. De avlastar läkarna och utgör en viktig del av den cancerresa som våra medlemmar befinner sig på. Ett cancerbesked vänder ofta upp och ner på livet. Kontaktsjuksköterskorna finns tillgängliga för frågor och funderingar, vilket minskar patienternas stress. De ökar tryggheten och underlättar behandlingsprocessen från start till mål, säger Kent Lewén.

Allmän screening ökar tidig diagnos

En av Prostatacancerförbundets kärnfrågor är rätten till jämlik vård och behandling. I dagsläget varierar tillgången till vård och nya läkemedel avsevärt mellan olika regioner. 

– Vår ambition är att kvaliteten på vården inte ska avgöras av var man bor. Vikten av tidig upptäckt är ytterligare en hjärtefråga för oss. Årligen diagnostiseras cirka 10 000 svenska män med prostatacancer. Cirka 1800 av dem diagnostiseras för sent för att kunna erbjudas en botande behandling. Allmän screening för samtliga män mellan 50 och 75 år i hela landet kan rädda liv. Det skulle bidra till att fler kan diagnostiseras tidigare, vilket förbättrar behandlingsprognosen, säger Kent Lewén.

Next article