Skip to main content
Hem » Maghälsa » Varför är våra känslor så starkt kopplade till magen?
Maghälsa

Varför är våra känslor så starkt kopplade till magen?

stomach health
stomach health
Bildkälla: Shutterstock

Att ha en bra magkänsla, det är ett uttryck som vi använder i generella ordalag som visar att just nu är allt bra, allt fungerar. En skön känsla över att allt stämmer.

Att vi använder olika uttryck kring magtarmkanalen för att beskriva en känsla säger mycket om hur viktig magens faktiska funktion är för att vi ska fungera som människor. Samvariationen med hjärnan är stor. När vi är oroliga har vi fjärilar i magen. Om vi reagerar på något upplever vi det som magstarkt.

Ann-Sofie Backman Vetenskaplig sekreterare Svensk Gastroenterologisk Förening. Foto: Bildmakarna/Karolinska institutet

Ann-Sofie Backman

Vetenskaplig sekreterare Svensk Gastroenterologisk Förening

Foto: Bildmakarna/Karolinska institutet

Att magen och magens hälsa ska fungera bygger på ett oerhört komplext system som innefattar både nervreglering, hormonell reglering och magtarmkanalen har även en viktig roll i kroppens immunförsvar. Allt detta har betydelse för hur väl vi kan inta mat och dryck, bryta ned födan och välja ut näringsämnen, bruka dessa och med detta helt enkelt fungera och klara av vår vardag. Det är ett finstämt system, och liksom en ton som är fel i ett övrigt stämd orgel och då påverkar hela framförandet, kan en mindre välfungerande del i magtarmkanalen tippa hela vår goda magkänsla.

När magen inte mår bra så påverkas både kropp och själ

Globalt är infektioner det allra vanligaste och största hotet. Bakterier, virus och amöbor och parasiter är en del i vår omvärldsmiljö och kan på några få timmar, upp till dagar, sätta en människa helt ur spel. Förtröstan är att vår egen självläkningsgrad är hög i rätt miljö, men ett stort hot just då är uttorkning vilket ska tas på allvar, även i Sverige och även hos unga i övrigt friska.

Mattias Block

Ordförande Svensk Gastroenterologisk Förening

Foto: Privat

IBS är en förkortning för Irritabel bowel syndrome och översätts till svenska som Irritabel tarm. Detta är ingen egen sjukdom i sig utan snarare en funktionsvariation av magtarmkanalens funktion. Man kan kort beskriva det som att en komplex yttre värld krockar med en komplex magtarmfunktion och yttrar sig i symptom i form av smärta i samband med matintag, perioder av illamående, förstoppning, perioder med lös avföring och kanske stora besvär med gaser och buksmärta. Här kan det vara svårt att identifiera en enskild utlösande faktor och behandlingen syftar ofta till att försöka åstadkomma regelbundet matintag, regelbunden motion eller annan stimulerande aktivitet, försöka undvika mat som triggar symptom, och en regelbunden tarmtömning. Ofta tyvärr lättare sagt än gjort.

IBD är en förkortning för något helt annat, på svenska säger vi inflammatorisk tarmsjukdom. Denna sjukdomsgrupp vet vi nu verkar bestå av flera olika grupper av sjukdomar som vi behandlar olika beroende på vilken del i magtarmkanalen som angrips. Gemensamt är en kraftig inflammation i magtarmslemhinnan som kan leda allt från till blödning och retning enbart vid ändtarmen till inflammation som sträcker sig genomgående i tjocktarm, tunntarm och magsäck och som kan leda till förträngningar och ärr. Detta är en sjukdom som kan drabba i synnerhet unga personer, mitt i livet och kan i vissa fall leda till behov av kontinuerlig dämpande medicin eller behov av att operera bort ilsket angripna tarmavsnitt. Detta har förstås en stor påverkan på individens sociala och ekonomiska livssituation.

Next article