Skip to main content
Hem » Maghälsa » Mag- och tarmsjukdomar påverkar många svenskars livskvalitet
Maghälsa

Mag- och tarmsjukdomar påverkar många svenskars livskvalitet

Bildkälla: Shutterstock

Mag-och tarmsjukdomar är vanligare än man kan tro, uppskattningsvis var tionde svensk lever med någon form av tarmsjukdom som ofta har en stark påverkan på deras vardag och livskvalitet. Kroniska tarmsjukdomar förtjänar att tas på allvar, därför pågår intensiv forskning på området.

De tre vanligaste tarmsjukdomarna i Sverige är Crohns sjukdom, ulcerös kolit samt IBS. På senare år ser vi en trend där allt fler yngre människor drabbas. Dessutom blir sjukdomarna allt vanligare, samtidigt som de fortfarande är belagda med en viss skamkänsla.

Även om tarmsjukdomar är vanliga och förekommer i alla åldrar så är de för många tabu att prata om. Det är viktigt att människor som drabbats vågar prata om sina besvär.

– Det finns hjälp och stöd att få och det här är absolut inget att skämmas för, säger Jonas Eriksson, förbundsordförande i patientföreningen Mag- och tarmförbundet.

Jonas Eriksson

Förbundsordförande Mag- och tarm-
förbundet.

Foto: Privat

Intensiv forskning pågår

Mag- och tarmförbundet samverkar i forskningsfrågor med Svensk Gastroenterologisk Förening, en förening för specialistläkare med fokus på mag-och tarmsjukdomar. Tillsammans driver de forskningsfonden ”Mag-tarmfonden” som årligen delar ut anslag till forskare som ägnar sig åt just mag- och tarmsjukdomar.

– Det är positivt att det bedrivs mycket forskning på detta område just nu. Många nya läkemedel är på gång och kommer att underlätta tillvaron och möjliggöra ett mer normalt och aktivt liv för personer med kroniska tarmsjukdomar. Men givetvis behövs det ännu mer resurser för att lösa alla frågor, säger Jonas Eriksson.

Sjukdomar som styr tillvaron

Mag-och tarmförbundet fyller en viktig funktion som enad röst för de svenskar som drabbats av en kronisk tarmsjukdom. Förbundet driver medlemmarnas intressefrågor gentemot regioner och politiker och verkar även för att öka allmänhetens kunskap om den här typen av sjukdomar.

Symtomen av kroniska tarmsjukdomar kan variera mycket från person till person, men tillvaron kan begränsas kraftigt på olika sätt.

– Ett enkelt exempel är tillgången till toaletter i det offentliga rummet. Bristerna på detta område gör att många med tarmsjukdomar måste planera sin vardag utifrån sin sjukdom eftersom de är beroende av att ha nära till en toalett oavsett var de befinner sig. Det vill vi förändra, säger Jonas Eriksson.

Han upplever däremot att när personer vågar berätta för vänner och bekanta om sin sjukdom så resulterar det ofta i stor förståelse. Betydligt fler än man kan tro har erfarenheter av tarmsjukdomar i familjen eller bekantskapskretsen. Just detta med att bryta de tabu som råder kring tarmsjukdomar är en av Mag- och tarmförbundets viktigaste uppgifter.

Next article