Hem » Maghälsa » Mag- och tarmförbundet – Förbundet med magkänsla
Maghälsa

Mag- och tarmförbundet – Förbundet med magkänsla

kvinna i sängen
kvinna i sängen
Foto: Unsplash

Vårt matsmältningssystem är i grunden ett fantastiskt organ. Det är en kombination av kemiska processer, finmotoriska muskelrörelser och biologiska funktioner. Det är direkt kopplat till och styrt av vår hjärna genom det autonoma nervssystemet. Det tar upp näringsämnen i vår mat, omvandlar födan till energi som driver våra kroppar och gör sig dessutom av med restprodukterna.

margareta röstlund

Margareta Röstlund

Ordförande Mag- och tarmförbundet

Foto: Mag- och tarmförbundet

De goda magbakterierna, som hos en genomsnittsperson väger mellan 1-2 kilo, sköter om vårt immunförsvar och skyddar oss mot de elaka bakterierna. Vi kan till och med trimma vårt matsmältningssystem en del. Genom att äta hyfsad mat, stressa mindre och sova tillräckligt kan vi öka förutsättningarna för att magen gör sitt jobb efter bästa förmåga.

Men ibland räcker inte det. För det är mycket som kan gå fel i magen.

Mag-tarmsjukdomar håller på att bli västvärldens dolda epidemi. Om de inte stoppas kommer Sverige snart att ha flera nya folksjukdomar att hantera med de vård- och samhällskostnader som det medför.

För flera mag-tarmsjukdomar finns inte några botemedel. De är kroniska och finns med personen hela livet. Här hjälper det inte att trimma magen. Här gäller det istället att hitta behandling som ger förbättring och lindring och att hitta lösningar för att lära sig leva med sin sjukdom.

För vissa mag-tarmdiagnoser erbjuder Sverige en god vård. Inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohn’s och ulcerös kolit tas på relativt stort allvar av sjukvården även om det varierar en del beroende på var i landet du bor. Kolon- och rektalcancer som går under samlingsnamnet ”tarmcancer” behandlas i regel mycket effektivt, åtminstone efter den tidpunkt då patienten kommer i kontakt med specialistvården och om du bor i rätt region. På cancerområdet har stora förbättringar i vårdkedjan skett under de senaste 5-6 åren och vi hoppas att se samma framsteg för de inflammatoriska tarmsjukdomarna när arbetet med den nationella, kunskapsbaserade vården nu tar fart.

Men andra diagnoser är det sämre ställt med. IBS är en sådan diagnos.

Var femte svensk har under sin livstid IBS-besvär. För många går IBS att hantera med bra resultat genom förändringar i kost eller livsstil. Men för ca 10-12% av befolkningen är det svårare att hitta metoder för att lindra. Här behövs ofta en kombination av behandlingsformer: kostförändringar, dieter, läkemedel, kosttillskott, smärthantering, avslappningsträning och till och med hypnos. Det är kombinationen som ger effekt.

Idag betraktas IBS som en angelägenhet för primärvården i de flesta av landets regioner. Tyvärr är primärvården allt för begränsad i sin möjlighet att sätta samman de behandlingskombinationerna som finns till en effektiv helhet. Därför upplever också många IBS-patienter at de lämnas vind för våg av vården.

Att IBS-patienterna skall får rättvis och adekvat hjälp av vården är bara en av de frågor som Mag- och tarmförbundet arbetar med. Men vi är fortfarande ett litet förbund i relation till antalet personer i landet som drabbas och lever med mag-tarmsjukdomar. Därför är vi otroligt glada över möjligheten att synas i bilagan MAGHÄLSA.

Det ger oss en möjlighet att nå ut till allmänheten och fånga upp nya medlemmar, samtidigt som vi är med och sprider kunskap om ”våra” sjukdomar och att det alltid finns hopp och möjligheter till ett bättre mående i magen.

Nästa artikel
Hem » Maghälsa » Mag- och tarmförbundet – Förbundet med magkänsla
Maghälsa

Mag- och tarmsjukdomar påverkar många svenskars livskvalitet

Mag-och tarmsjukdomar är vanligare än man kan tro, uppskattningsvis var tionde svensk lever med någon form av tarmsjukdom som ofta har en stark påverkan på deras vardag och livskvalitet. Kroniska tarmsjukdomar förtjänar att tas på allvar, därför pågår intensiv forskning på området.

De tre vanligaste tarmsjukdomarna i Sverige är Crohns sjukdom, ulcerös kolit samt IBS. På senare år ser vi en trend där allt fler yngre människor drabbas. Dessutom blir sjukdomarna allt vanligare, samtidigt som de fortfarande är belagda med en viss skamkänsla.

Även om tarmsjukdomar är vanliga och förekommer i alla åldrar så är de för många tabu att prata om. Det är viktigt att människor som drabbats vågar prata om sina besvär.

– Det finns hjälp och stöd att få och det här är absolut inget att skämmas för, säger Jonas Eriksson, förbundsordförande i patientföreningen Mag- och tarmförbundet.

Jonas Eriksson

Förbundsordförande Mag- och tarm-
förbundet.

Foto: Privat

Intensiv forskning pågår

Mag- och tarmförbundet samverkar i forskningsfrågor med Svensk Gastroenterologisk Förening, en förening för specialistläkare med fokus på mag-och tarmsjukdomar. Tillsammans driver de forskningsfonden ”Mag-tarmfonden” som årligen delar ut anslag till forskare som ägnar sig åt just mag- och tarmsjukdomar.

– Det är positivt att det bedrivs mycket forskning på detta område just nu. Många nya läkemedel är på gång och kommer att underlätta tillvaron och möjliggöra ett mer normalt och aktivt liv för personer med kroniska tarmsjukdomar. Men givetvis behövs det ännu mer resurser för att lösa alla frågor, säger Jonas Eriksson.

Sjukdomar som styr tillvaron

Mag-och tarmförbundet fyller en viktig funktion som enad röst för de svenskar som drabbats av en kronisk tarmsjukdom. Förbundet driver medlemmarnas intressefrågor gentemot regioner och politiker och verkar även för att öka allmänhetens kunskap om den här typen av sjukdomar.

Symtomen av kroniska tarmsjukdomar kan variera mycket från person till person, men tillvaron kan begränsas kraftigt på olika sätt.

– Ett enkelt exempel är tillgången till toaletter i det offentliga rummet. Bristerna på detta område gör att många med tarmsjukdomar måste planera sin vardag utifrån sin sjukdom eftersom de är beroende av att ha nära till en toalett oavsett var de befinner sig. Det vill vi förändra, säger Jonas Eriksson.

Han upplever däremot att när personer vågar berätta för vänner och bekanta om sin sjukdom så resulterar det ofta i stor förståelse. Betydligt fler än man kan tro har erfarenheter av tarmsjukdomar i familjen eller bekantskapskretsen. Just detta med att bryta de tabu som råder kring tarmsjukdomar är en av Mag- och tarmförbundets viktigaste uppgifter.

Nästa artikel