Skip to main content
Hem » Maghälsa » Diarréer, illamående och uppsvälld mage kan vara tecken på problem med bukspottkörteln
Maghälsa

Diarréer, illamående och uppsvälld mage kan vara tecken på problem med bukspottkörteln

kvinna som ligger i soffan och tar sig för magen
kvinna som ligger i soffan och tar sig för magen
Foto: Getty

Vid återkommande diarréer, illamående och uppblåsthet är kanske inte bukspottkörteln det första organ som man misstänker. Men faktum är att brist på matsmältningsenzym från bukspottkörteln kan ge dessa och liknande symtom.

Bukspottkörteln har en livsviktig dubbelfunktion i våra kroppar. Dels produceras här hormonet insulin, och dels bildas enzymer som behövs för att smälta vår mat. Matsmältningsenzymerna spjälkar matens näringsinnehåll till näringsämnen som är tillräckligt små för att kunna tas upp av kroppen. En bukspottkörtel som fungerar dåligt kan leda till näringsbrist och viktnedgång om kroppen inte kan tillgodogöra sig viktiga vitaminer och mineraler. Dessutom kan man få symtom som långvariga diarré, gaser i magen samt illamående. Men det finns bra hjälp att få.

– Genom att tillsätta de matsmältningsenzymer som kroppen inte själv tillverkar så kan man på ett, i det närmaste naturligt sätt, få bukt med problemen, och det i princip utan några biverkningar, förklarar Matthias Löhr, en av Sveriges ledande specialister på just bukspottkörteln, eller pankreas som körteln heter på medicinspråk.

Det gäller dock att först utröna om det är bukspottkörtelns funktion som det är fel på, eller om symtomen uppstår på grund av problem i något annat organ. Genom till exempel blodprov, avföringsprov samt magnetröntgen kan läkaren få bra vägledning.

Men inom vården råder det ibland bristande kunskaper om det här. Om man som patient känner igen symptomen – som ofta förvärras efter måltid, och då man äter fetare mat – så är det bra att stå på sig för att få den undersökning och därmed den adekvata behandling som krävs. Det är också viktigt för att få reda på grundorsaken till att bukspottkörteln inte producerar tillräckligt mycket enzymer.

– Problem i bukspottkörteln är ofta även förenade med en inflammation, och mot detta behövs givetvis också adekvat behandling, säger Matthias Löhr, som tycker att man bör uppsöka en vårdcentral om man upplever symtom som ovan, om de inte går över efter drygt en vecka. Osmält mat, och fett, i avföringen är ytterligare ett tecken på att problemen med stor sannolikhet kan ha med bukspottkörteln att göra.

– Är problemen ihållande ska man söka vård. Man ska vara uppmärksam och ta symptomen på allvar.

Det finns ett samband mellan rökning och hög alkoholkonsumtion och problem med bukspottkörteln. Till viss del kan även problem orsakade av bukspottkörteln vara ärftliga. Vet man med sig att man har ärftliga anlag bör man ta det extra försiktigt med alkohol och tobak.

Forskningen kring bukspottkörteln är fortsatt viktig. Det finns många kopplingar till andra sjukdomar, som kanske till och med kan uppstå som en följd av ursprungliga problem med bukspottkörteln. Forskning har även resulterat i nya metoder att mäta bukspottkörtelns funktioner. Viss forskning pekar även på att jordens befolkning drabbas olika av denna typ av problem.

– Även om bukspottkörtelns viktigaste funktioner är att producera insulin och enzymer är den inte isolerad från övriga organ i kroppen och vi fortsätter att undersöka samband och konsekvenser, avslutar Matthias Löhr.

Next article