Skip to main content
Hem » Kvinnors Hälsa » Var tredje kvinna drabbas av bakteriell vaginos
Sponsrad

Bakteriell vaginos (BV) är det vanligaste vaginala besväret hos kvinnor i fertil ålder.1 I Sverige har det kartlagts att 10–30% av alla kvinnor årligen får BV.2 Trots detta är det få som vet vad BV är eller vad som kännetecknar besväret. Symptomen som besväret medför är illaluktande flytningar som karaktäriseras av en fiskliknande lukt och ibland även irritation och klåda.3 Problemen med BV är ofta återkommande och många drabbas med återinsjuknande inom ett år.4  

Bakteriell vaginos uppstår när det blir obalans bland de bakterier som normalt lever i slidan. Forskarna vet inte riktigt varför vissa kvinnor blir drabbade och andra inte, men risken för att utveckla BV ökar med ökat antal sexpartners, trots att BV inte är en sexuellt överförbar sjukdom, då BV kan utvecklas utan att vara sexuellt aktiv. Övriga riskfaktorer är nya sexpartners, oskyddat samlag, överdriven hygien samt faktorer som rökning, låga vitamin D-nivåer, stressfaktorer samt genetiska förutsättningar.3 

Det har blivit alltmer uppenbart att BV inte längre kan betraktas som ett helt harmlöst tillstånd. Konsekvenserna som BV medför är dock inte fullt kartlagda. Vad som idag konstaterats är att besväret ofta leder till stora begränsningar i den drabbade kvinnans sociala liv. En negativ psykologisk påverkan på självkänslan såväl som viljan att umgås i sociala eller intima sammanhang blir ofta påtaglig för den drabbade på grund av den lukt som tillståndet medför. Bakterieobalansen som uppstår vid BV gör att den drabbade blir mer mottaglig för sexuellt överförbara sjukdomar samt andra infektioner.5  

Bakteriell vaginos

Multi-Gyn ActiGel är en vaginalgel som behandlar bakteriell vaginos. Gelen minskar även symptomen på BV som oönskade flytningar, dålig lukt och ger direkt lindring på besvär som klåda, sveda eller irritation. Gelens huvudingrediens 2QR-komplexet gör att skadliga bakterier har svårare att fästa på slemhinnan och neutraliserar skadliga bakterier, vilket återställer bakteriebalansen. ActiGel stöjder den naturliga läkningsprocessen, återställer vaginans pH-värde och bidrar till tillväxten av de naturliga mjölksyrebakterierna, vilket i sin tur optimerar vaginalfloran. Vid en optimal vaginalflora är underlivet mindre mottaglig för nya infektioner. Det är en skonsam och mycket effektiv behandling utan kända biverkningar. 

Referenser
1. Peebles K, Velloza J, Balkus JE, McClelland RS, Barnabas RV. 2019. High Global Burden and Costs of Bacterial Vaginosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sex Transm Dis. 2019 May;46(5):304-311. doi: 10.1097/OLQ.0000000000000972. PMID: 30624309.
2. Allmänläkarkonsult Region Skåne. 2020. Bakteriell vaginos. Publicerad: 2020-03-16. https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/kvinnosjukdomar-och-forlossning/ako/bakteriell-vaginos/#:~:text=Epidemiologi,och%20avtar%20avsev%C3%A4rt%20efter%20menopaus. [Hämtad 23/2/22]
3. Kenyon C, Colebunders R, Crucitti T. 2013. The global epidemiology of bacterial vaginosis: a systematic review. Am J Obstet Gynecol. 2013 Dec;209(6):505-23. doi: 10.1016/j.ajog.2013.05.006. Epub 2013 May 6. PMID: 23659989.
4. Bitew A, Abebaw Y, Bekele D, Mihret A. 2017. Prevalence of Bacterial Vaginosis and Associated Risk Factors among Women Complaining of Genital Tract Infection. Int J Microbiol. 2017;2017:4919404. doi: 10.1155/2017/4919404. Epub 2017 Aug 2. PMID: 28831285; PMCID
5. Koumans EH, Sternberg M, Bruce C, McQuillan G, Kendrick J, Sutton M, Markowitz LE. The prevalence of bacterial vaginosis in the United States, 2001-2004; associations with symptoms, sexual behaviors, and reproductive health. Sex Transm Dis. 2007 Nov;34(11):864-9. doi: 10.1097/OLQ.0b013e318074e565. PMID: 17621244.

Next article