Skip to main content
Hem » Kvinnors Hälsa » Så stärker mindfulness föräldraskapet
Kvinnors Hälsa

Så stärker mindfulness föräldraskapet

mindfulness föräldrar
mindfulness föräldrar
Foto: Unsplash

Utforska hur mindfulness kan reducera stress, ångest och oro både under graviditeten och i föräldraskapet.

Det finns oerhört mycket kunskap om hur psykisk hälsa eller ohälsa förs över från en generation till nästa, både under graviditeten och under uppväxten. Därför är det viktigt att lyfta fram föräldraskapsstöd som kan minska stress, ångest och depression och främja psykisk hälsa redan så tidigt som under graviditeten. Här har en mindfulnessbaserad föräldrakurs visat sig vara effektiv.

gunilla lönnberg

Gunilla Lönnberg

Foto: Adam Dahlquist

– Blivande föräldrar som fick gå en 8-veckors föräldrakurs med mindfulness upplevde att de fick lättare att reglera stressnivåerna och hitta ett lugn, säger Gunilla Lönnberg som nyligen disputerade från Karolinska Institutet där hennes doktorsavhandling handlade om effekterna av mindfulness för gravida.

Genom en randomiserad kontrollerad studie med 193 deltagare kunde man konstatera att deltagarna i mindfulnesskursen hade avsevärt minskad stress och depressiva symptom och ökat psykiskt välbefinnande i jämförelse med kontrollgruppen som fått gå en psykoprofylaxkurs. De föräldrar som gått mindfulnesskursen upplevde även att de kunde tolka sina barns signaler tydligare jämfört med kontrollgruppen, när deras barn var 3 månader gammalt.

Skapar trygghet för föräldrar

– Mindfulness handlar om att styra och träna uppmärksamheten, säger Gunilla. Det handlar också om att odla en attityd som är vänlig och inte dömande. Där man möter sig själv, andra och situationer som uppstår med acceptans, klarsynthet och en villighet att se. För föräldrar är det viktiga bitar att ta med sig under förlossningen och även i föräldraskapet.

Det ger en trygghet i att kunna möta det som sker och att hantera de känslor av rädsla och stress eller frustration som kan uppkomma vid till exempel förlossningen eller amningen eller när man utmanas som förälder. På så vis kan man rusta föräldrar med en stärkt psykisk hälsa och goda förutsättningar för en trygg anknytning till barnet.

Gör en daglig övning i mindfulness

De flesta föräldrar är alldeles för upptagna för att lägga till något i sitt fullspäckade schema, men en kortare medvetenhetsmeditation varje dag är en stor investering.

– När du känner barnet i magen röra sig, stanna upp och ta en paus. Det är en väldigt bra uppmärksamhetsträning att vara i stunden och lägga allt åt sidan, säger Gunilla.

Att under 15 minuter ligga ned på sidan i en skön position, med uppmärksamheten riktad mot det barn du väntar, har en gynnsam påverkan, avslutar hon.

Läs avhandlingen här.

Next article