Skip to main content
Hem » Kvinnors Hälsa » Så skapar vi ett yrkesliv som främjar hälsa
Kvinnokroppen

Så skapar vi ett yrkesliv som främjar hälsa

Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund. Foto: Johan Knobe.

Stress i måttliga mängder är bra och i visst mått rentav livsnödvändigt. Men konstant stress utan tid för återhämtning är förödande och unga kvinnor är särskilt utsatta. Det är fortfarande så att kvinnor förutom ett krävande yrkesliv många gånger har huvudansvaret för hem, familj och fritid. Vi har tyvärr fortfarande en bit kvar när det gäller att fördela livspusslet.

Vi ser nu tydliga effekter av stress hos exempelvis unga kvinnliga läkare. I somras kom en rapport från Sveriges yngre läkares förening som visar att unga läkare riskerar att bränna ut sig. Detta drabbar individen, men är även en förlust för hälso- och sjukvården. Rapporten visar nämligen att många unga läkare funderar på att byta yrkesbana.

Samhället har investerat mycket i att utbilda läkarna, som i sin tur har lagt år av sina liv på att utbilda sig. Om arbetssituationen gör individen sjuk är det en stor förlust för den enskilde och i förlängningen en risk för patienterna. Vi måste få en arbetssituation som skapar goda förutsättningar för ett långt yrkesliv, även för kvinnor.

Viktigt med inflytande över yrkeslivet och tid för reflektion

I många yrken ökar kraven på dokumentation och rapportering, och för kvinnodominerade yrken är ofta det administrativa stödet minimalt. Allt mindre frihet och inflytande ges till professionerna i kombination med att tiden för återhämtning och reflektion minskar.

Läkarkårens frustration enorm. Inte för att läkarna inte älskar sitt yrke – tvärtom. Utan för att de är så besvikna över dåliga villkor för att utföra sitt jobb; att behandla sköra och sjuka människor.

Läkares arbetsmiljö påverkar förstås patienterna. Precis som lärarens arbetsmiljö påverkar eleverna eller socionomernas villkor påverkar personen som behöver stöd. Stort ansvar i kombination med små möjligheter att påverka sin arbetssituation är förödande för hälsan. Därför är det så viktigt med goda villkor.

Cheferna som skapar välmåendet

För att nå en bättre hälsa i yrkeslivet behöver vi också chefer som kan stödja i yrkesutövningen och som kan ta ansvar. Att kunna lyfta ett professionellt problem till sin chef är viktigt. Då minskar stressen på arbetsplatserna och vi får ett ökat välmående. Att känna sig som en utbytbar pinne i en schemarad är inte främjande för hälsan.

Kortsiktiga ekonomiska lösningar och slimmade verksamheter blir ofta dyrare i längden. Det lönar sig att satsa på att personalen får tid för återhämtning och goda möjligheter att utvecklas i yrket. Tid att hålla sig á jour med den senaste kunskapen och tid till fortbildning är också avgörande för att skapa ett hälsosamt arbetsliv.

Glöm heller inte bort hur viktigt det är med fysisk aktivitet för att må bra. Alla kan inte springa ett maraton, men alla behöver utrymme att göra något för sig själv.

Det ska vara lätt att göra rätt.

Heidi Myrén var vid tiden för denna textens publicerande ordförande i Sveriges läkarförbund.

Next article