Skip to main content
Hem » Kvinnors Hälsa » Så kan män med våldsproblematik få hjälp
Kvinnors Hälsa

Så kan män med våldsproblematik få hjälp

pratar vid ett bord
I samarbete med: Manscentrum
Foto: Unsplash
pratar vid ett bord
I samarbete med: Manscentrum
Foto: Unsplash

Att hjälpa män med våldsproblematik är viktigt. De som söker hjälp ska få verktyg för att kunna hantera sig själv och sitt mående och sitt agerande. Detta underlättas om det finns ett samhälleligt stöd.

Manscentrum startades en gång i tiden som ett kriscentrum för män. De psykologer och psykoterapeuter som jobbade inom olika instanser tyckte att det fanns gemensamma nämnare hos många män som hamnar i kris, men att det saknades ett professionellt ställe för männen att tala om det.

Jens Orback

Ordförande för Manscentrum i Stockholm

Foto: Ylva Säfvelin

– Syftet med Manscentrum är att få de män och även kvinnor som kommer hit att se och ta eget ansvar för sitt handlande. Det är utgångspunkten för att kunna hantera kriser, aggressivitet, rädsla och kontrollbehov, förklarar Jens Orback, ordförande på Manscentrum.

Gruppterapin viktig för många

Manscentrum erbjuder individuell terapi. Den ges enbart av professionella psykologer och psykoterapeuter med lång erfarenhet inom just våldsproblematik.

– Det finns andra verksamheter som satsar mer på exempelvis stödgrupper, men vi erbjuder idag endast professionell behandling. Vi lyder under hälso- och sjukvårdslagen och vi gör orosanmälningar om vi finner skäl för det. Vi har även gruppterapi, det är den formen många tycker är starkast.

Det har nyligen startats upp en telefonlinje, ”Välj att sluta”.

– Den är anonym och har hittills varit riktad till Stockholm och Skånes län, men regeringen överväger just nu att ta ett beslut att det ska bli nationellt från och med årsskiftet. Då kan vem som helst ringa dit. Det är definitivt ett steg i rätt riktning.

Varför ska förövare få hjälp?

Det långsiktiga samhälleliga stödet för behandling av män med våldsproblematik måste förbättras. Det har funnits ett visst motstånd mot den här behandlingsformen där en del har ifrågasatt varför förövare ska få samhällets stöd. Men ges behandling till en förövare bidrar man framförallt till att handlingen inte upprepas.

– De här människorna kan ställa till med rätt mycket elände i sina relationer till kvinnor, familj och andra anhöriga. Det görs en del kartläggningar hur stort problemet är och resultaten är varierande. Men man kan med säkerhet säga att effekten är förödande för många.

Jens Orback vill gärna se att regeringen bygger upp ett kunskapscentrum för validering och kunskapsspridning, samt ge stöd till en riksorganisation för behandlarna.

Då kan vi få en ökad och kontinuerligt kvalitetssäkrad utveckling. Det finns olika mottagningar runtom i landet, men det finns inga starka överbyggnader. En gång var jag med om att införa ett skallkrav i socialtjänstlagen som sa att en kommun ska ge skydd och stöd till en våldsutsatt. Nu vill jag att kommunerna ska erbjuda behandling för den som utför eller riskera utföra våld i nära relationer.

Vill du veta mer? Klicka här.

Next article