Hem » Kvinnors Hälsa » Jämlik vård för personer med lymfödem
Sponsrad

Svenska Ödemförbundet (SÖF) verkar för en jämlik vård för personer med lymfödem.

Lymfödem är en vanlig komplikation efter bröst- och gynekologisk cancer. WHO har angivit att fler än 250 miljoner personer är drabbade i världen. SÖF är Sveriges Riksförbund för personer med lymfödem och deras närstående.

Vi vill att vården och patienter får ökad kännedom och kunskap om lymfologi och sekundära lymfödem och att personcentrerad vård implementeras. Då kan lymfödem upptäckas och patientutbildning ges i ett tidigt skede.  Patienten kan lära sig leva med lymfödem i vardagen coachad av en medicinsk lymfterapeut. Vårdpersonal bör inneha kunskap om det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och rehabilitering erbjudas patient och närstående kontinuerligt. Patientutbildning och skriftlig samt muntlig information och instruktion om egenvård bör ges i ett mycket tidigt skede för att låta patienten ta ansvar för och lära sig leva med lymfödem. Alla personcentrerade vårdinsatser bör utvärderas och följas upp kontinuerligt.  

Lymfödem kan uppstå under och efter cancerbehandling och ibland flera år efter utskrivning från specialistvården. Men om man upptäcker lymfödem i ett tidigt skede blir det lättare ta hand om det. Behandling och egenvård består av kompression, träning och fysiska aktiviteter som du gillar, ett liv i rörelse med bra kost och egenbehandling som man lärt sig av en medicinsk lymfterapeut. Det finns många hjälpmedel och goda exempel på egenbehandling – allt på vår hemsida.

Nästa artikel