Hem » Kvinnors Hälsa » HPV-virus orsakar livmoderhalscancer, men många förebyggande åtgärder genomförs nu
Intimhälsa

HPV-virus orsakar livmoderhalscancer, men många förebyggande åtgärder genomförs nu

Girl,Is,Consulting,A,Doctor
Girl,Is,Consulting,A,Doctor
Bildkälla: Shutterstock

Humant papillomvirus, HPV, är en mycket smittsam sexuellt överförbar infektion som bland annat kan orsaka livmoderhalscancer. Nu introduceras flera åtgärder i form av utökad HPV vaccination och självprovtagning för HPV analys som tillsammans ska bidra till att nå ett långsiktigt mål: att utrota all livmoderhalscancer inom sju år.

HPV är en mycket smittsam sexuellt överförbar infektion och de flesta människor infekteras med en eller flera olika typer av viruset någon gång i livet. HPV-infektionen är symtomfri och läker oftast ut av sig själv men det kan också bli kronisk och kan efter många år ge upphov till olika typer av cancer hos såväl kvinnor som män. Den vanligaste HPV orsakade cancerformen är livmoderhalscancer. Årligen diagnostiseras drygt 500 svenska kvinnor med livmoderhalscancer och i genomsnitt 150 av dem avlider, säger Christer Borgfeldt, lektor, docent och överläkare inom Obstetrik och gynekologi på Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

Vaccinationsprogram för skolungdomar

Sedan 2012 erbjuds samtliga flickor i 11- och 12 årsåldern HPV-vaccin via skolhälsovården, med syftet att ge skydd mot livmoderhalscancer. Sedan hösten 2020 omfattas även pojkar av vaccinationsprogrammet eftersom även män kan bära på viruset och föra över det till kvinnor vid sexuell kontakt.

– Cirka hälften av de drygt 500 kvinnor som årligen diagnostiseras med livmoderhalscancer upptäcks tack vare screening i ett tidigt skede medan den andra hälften med avancerad spridd sjukdom är svårare att behandla. Dödsfallen inträffar främst bland kvinnor som inte gått på cellprovtagning, säger Christer Borgfeldt.

Christer Borgfeldt, , lektor, docent och överläkare inom Obstetrik och gynekologi på Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

Christer Borgfeldt

Vice ordförande för SFOG.

Foto: Region Skåne

Om ett HPV-prov visar sig vara positivt blir man kallad till barnmorskan för ytterligare provtagning där man både analyserar HPV igen och letar efter eventuella cellförändringar. Vid cellförändringar på livmoderhalsen remitteras patienten vidare till en gynekolog. Mellan 85 och 90 procent av de kvinnor som lämnar HPV prov har inget HPV i provet och därmed inte några skadliga cellförändringar och kan därmed avskrivas.

Självprovtagning effektiviserar för alla

Riksdagen har nyligen uppmanat regeringen att ta fram en handlingsplan för att helt utrota livmoderhalscancer inom fem till sju år.

En viktig del i denna strategi är att fånga upp kvinnor i åldersgruppen 21 till 26 år och erbjuda dem kostnadsfri HPV vaccination.

En positiv utveckling är att allt fler regioner har ökat användningen av självprovtagningskit för HPV analys som gör det möjligt för kvinnor att själva ta HPV prov i sitt eget hem.

– Studier visar att självprovtagningarna för HPV analys är lika tillförlitliga som de cellprover som tas hos en barnmorska. De spar tid för sjukvården och för kvinnorna som slipper ta ledigt från arbetet för att ta sig till en barnmorskemottagning, säger Christer Borgfeldt.

Nästa artikel