Hem » Kvinnors Hälsa » Hormonas globala applansering är första steget mot bättre hormonhälsa
Sponsrad

Fyra av fem kvinnor lider av hormonell obalans. En av dessa var Karolina Löfqvist, som tillsammans med Jasmine Tagesson grundade Hormona för att hjälpa kvinnor att förstå sina hormonmönster. Nu har företaget tagit fram en app som ger användarna dagliga insikter och tips för att leva i harmoni med sina hormoner.  

Forskningen kring kvinnors hormoner har varit begränsad, vilket i sin tur har gjort att kunskapen kring ämnet ofta är bristfälligt. Det var något som Karolina fick erfara för några år sedan. När hon försökte hitta svar på sina hälsoproblem och symptom fick hon träffa en rad olika läkare innan hon till slut fick diagnosen hormonell obalans. 

Jag insåg behovet av en helhetslösning för kvinnors hormonella problem, som kunde öka förståelsen för hur mycket hormonerna påverkar oss.

Karolina Löfqvist

En verktygslåda för hormoner – direkt i mobilen  

Detta ledde till att Karolina, tillsammans med Jasmine Tagesson, grundade Hormona. Bolaget lanserades ursprunglingen som en utbildningsplattform om kvinnors hälsa och hormoner. Nu släpper de sin nya app som innehåller en mängd användbara verktyg, inklusive möjligheten att logga symptom för att få en bättre förståelse för hur de relaterar till menstruationscykeln, samt dagliga insikter om hur hormonerna påverkar kroppen och välbefinnandet. Dessutom finns det ett stort utbud av artiklar skrivna av läkare som ger kvinnor information och råd om allt från hormonell hälsa till preventivmedel och fertilitet.  

Nästa steg för Hormona är att erbjuda unika hemtester som mäter hormonnivåer i kroppen. Det är ett urinprov och användaren får ett resultat direkt i Hormona-appen. Testerna lanseras under nästa år och är ytterligare ett steg i att hjälpa kvinnor att förstå sina hormoner och därmed optimera deras välmående. 

80 procent av kvinnorna har hormonell obalans 

Det råder ingen tvekan om att kunskap kring kvinnors hormoner har varit bristfällig. Enligt forskning från Hormona lider 80 procent av alla kvinnor av hormonell obalans och 75 procent av de som var med i studien, säger att de inte förstår sina egna hormoner. Att det är så kan bero på att symtomen på hormonell obalans kan variera väldigt mycket från person till person. Det kan vara allt från viktuppgång, viktminskning eller akne till håravfall, ångest och depression. Hormona hoppas kunna öka medvetenheten kring detta och i förlängingen förbättra kvinnors hälsa. 

Nästa artikel