Skip to main content
Hem » Kvinnors Hälsa » Forskning på hjärt-och kärlsjukdomar hos kvinnor räddar liv
Kvinnors Hälsa

Forskning på hjärt-och kärlsjukdomar hos kvinnor räddar liv

Foto: Unsplash
avatar

Alexandra Charles

Ordförande för 1,6 och 2,6 miljonerklubben

Foto: Angelica Engström

Sedan 20 år arbetar 1,6 miljonerklubben intensivt för att förbättra livskvalitet och hälsa för alla kvinnor, genom kunskap och inspiration för kropp och själ. Mycket har förbättrats, men kvinnor behöver fortfarande få större utrymme i medicinsk forskning. Mer kunskap behövs för att uppnå en jämlik vård, ökad livskvalitet och överlevnad för alla, oavsett kön, etnicitet och ålder. Ett angeläget område är hjärt- och kärlsjukdomar, där överlevnad och behandling måste bli lika bra för kvinnor som för män.

Statistik från svenska hjärtregistret SWEDEHEART visar att överdödligheten bland svenska kvinnor som drabbas av en hjärtinfarkt är dubbel så stor jämfört med män. Sannolikt beror det på att kvinnor, framförallt äldre, inte får den behandling som rekommenderas. De här skillnaderna är oacceptabla och det behövs mer forskning inom hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor. Kunskapen behöver även breddas inom vad som är specifikt hos kvinnor, specifika symptom och vilken behandling som passar dem bäst.

Könskillnader inom hjärt- och kärlsjukdomar

Allt fler forskningsrön visar att könsskillnader inom medicinen, som skillnaden mellan ett manshjärta och ett kvinnohjärta, har stor betydelse för behandling och överlevnad. Det finns också viktiga skillnader när det gäller riskfaktorer och symptom vid hjärtinfarkt.

Hjärt- och kärlsjukdomar är en tio gånger vanligare dödsorsak bland kvinnor jämfört med bröstcancer.

Hjärt- och kärlsjukdomar är en tio gånger vanligare dödsorsak bland kvinnor jämfört med bröstcancer. Kvinnor är underrepresenterade i kliniska studier särskilt när det gäller hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Ökad forskning kan leda till att fler liv kan räddas och att mer kunskap om hjärthälsa kan spridas till såväl allmänheten som yrkesverksamma inom sjukvården.

Bland hjärt- och kärlsjukdomar är akut hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken och varje dag avlider 55 kvinnor i Sverige. Alltför många i onödan. De traditionella bakomliggande riskfaktorerna är desamma för män och kvinnor, men de kan ha olika betydelse.

Kvinnor får andra symptom på hjärtinfarkt än män

Symptomen vid hjärtinfarkt kan också skilja sig mellan könen, fler kvinnor kan uppvisa andra symptom som plötslig andfåddhet, illamående, svår sjukdomskänsla – istället för klassiska bröstsmärtor.

Sex av tio dödsfall kan förebyggas med en bra livsstil – rätt mat, regelbunden fysisk aktivitet, bättre sömn, mindre alkohol och tobaksfrihet. Det är även viktigt att se över andra riskfaktorer som stress, högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes och övervikt.

Woman in Red kampanjen för kvinnohjärtat

Varje år i mars arrangeras Woman in Red kampanjen runt om i landet. Syftet är att uppmärksamma behovet och samla in pengar till klinsik forskning på kvinnohjärtat. Bakom kampanjen står 1,6 och 2,6 miljonerklubben och insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa som årligen delar ut forskningsstipendier.

Psykisk ohälsa – en epidemi  

Att kropp och själ hänger ihop blir alltmer tydligt när fler kvinnor i alla åldrar drabbas av negativ stress, utmattningsdepression och sjukskrivning. Det påverkar, förutom dem själva, deras familjer, arbetsgivare och samhället. Vi måste hitta sätt att bryta den onda trenden! 1,6 och 2,6 miljonerklubben fokuserar därför i år på att förbättra den mentala hälsan. Vi arrangerar seminarier i Almedalen och på olika platser i landet, i samarbete med Psykiatrifonden, Hjärnkoll, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) och andra aktörer. I vår senaste bok Kvinnor och hälsa, så mycket bättre är psykisk ohälsa en självklar del.

Aktiv livsstil för kropp, hjärna och själ

Vi arbetar för bättre hälsa och livskvalitet för alla kvinnor vilket, förutom hjärt- och kärlhälsa och psykisk hälsa, innefattar många andra områden som rörelseorganens sjukdomar, diabetes, cancer, gynekologi och hormoner. Vi vill öka kunskapen om klimakteriet och höja åldersgränsen för allmän mammografi. Bröstcancer drabbar äldre kvinnor, och åldern bör höjas från dagens 73 till 80 år, för att rädda liv.

Vi satsar på att förebygga ohälsa och arrangerar hälsodagar, golftävlingar och andra aktiviteter. En sund livsstil är så viktig för kropp, hjärna och själ.

Bli medlem du också. Alla är välkomna!

Faktaruta

Läs mer om 1.6 & 2,6 miljonerklubben och bli medlem på
www.1.6miljonerklubben.com

Next article