Skip to main content
Hem » Kvinnors Hälsa » Hjälp – jag har fått svamp i underlivet!
Sponsrad

De flesta kvinnor får någon gång svampinfektion i underlivet. Det är ofarligt, men många upplever mycket besvär och obehag. Drygt 5 procent av kvinnorna som drabbas får återkommande infektioner som kräver upprepade behandlingar. Nya behandlingsalternativ med mindre risk för resistensutveckling är därför välkomna.

Hur uppstår svamp-infektioner i underlivet?

Man räknar med att cirka 80 miljoner kvinnor i världen drabbas årligen. Det orsakas oftast av jästsvampen Candida albicans[1] och cirka 75 procent av alla kvinnor drabbas minst en gång i livet. Men 40 till 50 procent drabbas ytterligare en gång. Hos många finns svampen naturligt i vaginan utan att ge symtom. Det är när svampen börjar växa till sig och slemhinnan blir inflammerad som man talar om en infektion. Svamp är vanligare under graviditeten, innan menstruation och vid amning, övergångsåldern och antibiotikabehandling. Svamp kan också bero på ett nedsatt immunförsvar till exempel om du håller på att bli sjuk eller har stressat mycket.

Hur behandlas en svampinfektion?

Ofta går det att behandla svampen med receptfria läkemedel, antimykotika. Dessa finns i tablettform eller krämer och vagitorier och fungerar på lite olika sätt. Gemensamt för alla är att de slår mot cellmembran eller mot cellvägg.

– Det är viktigt att fullfölja hela behandlingen mot candida som man blivit ordinerad och inte avsluta i förtid om symtomen minskar. Behandla bara dig själv om du är helt säker på att du har svamp, annars kan du få problem med känsliga slemhinnor och underlivssmärta och även resistens vid överanvändning. På grund av risken för resistensutveckling välkomnas nya behandlingsalternativ, säger Emma Karling Widsell, barnmorska och rådgivare inom kvinnohälsa. 

Vilka är symptomen?

  • Flytningar, ibland gryniga och vitaktiga men ibland oförändrade
  • Klåda
  • Irritation på slemhinnor och blygdläppar
  • Sveda
  • Obehag vid sex

Referenser

[1] Ett släkte jästliknande, mitosporsvampar tillhörande Saccharomycetales, som producerar jästceller, mycel, pseudomycel och balstoforer. Candida ingår i normalfloran på huden, i munnen, tarmarna och vagina, men kan orsaka en rad infektioner, så som svampinfektion. https://mesh.kib.ki.se/term/D002175/candida

Next article