Hem » Kvinnors Hälsa » Otillräcklig vård vid förlossningsdepression
Kvinnokroppen

Otillräcklig vård vid förlossningsdepression

I samarbete med: Uppsala Universitet
Mikaela
I samarbete med: Uppsala Universitet
Mikaela
Över 20 procent av alla nyförlösta mammor drabbas av ångest/depression. Drygt 10 procent av en allvarlig form. Trots det stora antalet saknas rutiner för hur de bemöts på ett bra sätt i vården.

En av de drabbade mammorna med förlossningsdepression är Mikaela Törnvall, som drabbades av svår depression i samband med en komplicerad förlossning.

– Min dotter andades inte då hon kom ut så de sprang iväg med henne. Jag fick aldrig de där rosenskimrande minuterna med henne på min mage som alla talar om, jag fick panik istället. Hon skickades senare till ett annat sjukhus för mer provtagning men vi fick inte någon hjälp med att hantera vad som hände. Vi var helt utlämnade.

Det var först på kvällen som de fick komma till dottern på neonatalavdelningen. Då låg hon där i en kuvös, uppkopplad till maskiner.

– Jag vågade knappt röra henne. Inte bara för att hon var så liten, utan för att redan där hade ångesten och paniken börjat växa inuti mig. Jag kände mig så misslyckad som mamma, och jag glömdes helt bort.

Väntar fortfarande på vård för förlossningsdepression

Idag, 4 månader senare, går Mikaela Törnvall på antidepressiva medel och väntar fortfarande på att få kontakt med en psykolog.

”Vården får bara inte glömma bort mammorna i samband med förlossningen, även om barnens väl är det absolut viktigaste. Mår inte mammorna bra kommer heller inte barnen må bra.

Hon är fortfarande förstummad, och väldigt upprörd, över hur lite hjälp hon har fått.

– Tack och lov har jag haft en stark partner och en mamma som ställt upp, vad som händer. Ensamstående mammor utan nätverk som hamnar i en liknande situation vill jag inte tänka på.

Ny app ska upptäcka tecken på förlossningsdepression

På Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala Universitet pågår forskning för att utveckla verktyg. Både för att kunna identifiera de som riskerar att drabbas av förlossningsdepression, och åtgärder för att snabbt fånga upp de som drabbas och ge dem adekvat hjälp.

– Vi vet att det är många kvinnor, över 16 000 per år, som drabbas. På grund av resursbrist får dessa inte det bemötande och den vård de borde få. Nu pågår flera stora studier som vi är delaktiga i för att fördjupa kunskaperna inom området för att förbättra vården, berättar professor Alkistis Skalkidou.

Professor Alkistis Skalkidou.

Nya studier för att förstå förlossningsdepressioner

PACT studien, syftar till att förstå de sociala och genetiska orsakerna bakom förlossningsdepression och förlossningspsykos. Detta för att att kunna utveckla nya och bättre behandlingsmetoder. Alla mammor oavsett ålder på barnet är välkomna att delta i den.

– I ett annat projekt, MOM2B , har vi utvecklat en app som vi nu testar på gravida och nyförlösta mammor. Där vill vi använda artificiell intelligens för att förbättra tidigt upptäckande av kvinnor som löper hög risk att drabbas av komplikationer under graviditet och efter förlossningen.

Den innehåller olika frågeenkäter, information, följer kvinnornas rörelsemönster, internetanvändning. För att upptäcka förändringar i beteenden som kan indikera början på en depression.

Det är viktigt att kunna identifiera både de kvinnor som finns i riskzonen och de som är på väg att utveckla en förlossningsdepression.

– Vi har inte resurser att intensivt följa upp alla nyförlösta mammor. Därför är det viktigt att hitta de som behöver hjälp så de får den vård de behöver så tidigt som möjligt, avslutar Alkistis Skalkidou.

Lär dig mer och gå med i PACT-studien här.

Nästa artikel