Skip to main content
Hem » Kvinnors Hälsa » Drogers betydelse vid mäns våld mot kvinnor
Kvinnokroppen

Drogers betydelse vid mäns våld mot kvinnor

Foto: Unsplash.

Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat att våld i nära relationer utgör ett allvarligt hot mot de utsattas hälsa och säkerhet. Förutom direkta fysiska skador kan det ge upphov till både psykisk och fysisk ohälsa. Det uppges att mer än var tredje kvinna i världen har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld och att mäns våld mot kvinnor är en lika vanlig dödsorsak som cancer och vanligare väg till ohälsa än trafikolyckor och malaria tillsammans.

Fred Nyberg

Professor e.m. och verksam som Seniorprofessor vid U-FOLD, Uppsala universitet, f. d. President för International Narcotics Research Conference (INRC)

Foto: Mikael Wallerstedt

I Sverige noteras ett ökat antal anmälda brott för våld och övergrepp i nära relationer. Från myndighetshåll ses sexuella övergrepp och trakasserier som ett allvarligt folkhälso-problem. Nära hälften av alla kvinnor har någon gång varit utsatta. Utförda studier visar att alkohol och narkotika finns med i ett stort antal av dessa våldsbrott.

Många kvinnor missbrukar droger själva

Nyligen rapporterades det om ett utbrett våld mot kvinnor i Stockholms brukarmiljö. Studier vid innerstans krogar visade att många av de kvinnor som utsatts för övergrepp själva missbrukar droger är utan bostad och lider av psykisk ohälsa. Orsaker för våldet förklarades genom mäns missbruk av droger, kriminalitet, psykiska ohälsa, oavslutade studier och arbetslöshet. Avgörande för våldet på den intima partnern sågs alltså vara förövarens utbildning, yrkesstatus och drogmissbruk.

Droger och våldsanvändning sammankopplat

I en färsk studie visar spanska forskare att våldsförövare mot intima närstående uppvisade avsevärt högre och långvarig användning av droger – alkohol, cannabis, kokain och heroin – och dessutom klart försämrad kognitiv förmåga än icke-kriminella kontrollpersoner. Den över tid mest frekventa droganvändningen befanns vara sammankopplad med den största försämring av den kognitiva kapaciteten det grövsta våldet som intima partnern utsattes för.

Dagens unga politiker måste ta till sig detta

Den spanska studien bekräftar vad som setts för andra droger och inte minst det i dagsläget aktuella Metamfetaminet i kristallin form ”ice”. Och i det sammanhanget kan man verkligen ställa frågan om det är rätt väg att gå i fråga om vilja och ambitionen att avkriminalisera användande och innehav av narkotika. Även om den beroende brukaren får fördel av att inte behöva straffas för sin sjukdom så kan det för kvinnliga partners vara mycket riskfullt med ovan nämnda våldsframkallande droger i fickan eller i hjärnan hos en närstående man. Detta är något som dagens unga politiker definitivt borde ta till sig.

Next article