Hem » Kvinnors Hälsa » Fast läkare för hälsan hos kvinnor
Kvinnokroppen

Fast läkare för hälsan hos kvinnor

Foto: Pixabay.

Heidi Stensmyren

Ordförande, Sveriges Läkarförbund.

Foto: Johan Knobe

För att bidra till att stärka hälsan för kvinnor är det nödvändigt att Sverige bygger ut vården, inte minst primärvården men också övrig specialistvård. En reform med listning på fast läkare för hela befolkningen, så som andra länder har, är nödvändig. I de flesta andra jämförbara länder är primärvården, där det förebyggande hälsoarbetet oftast sker, redan väl utbyggd. För kvinnor som har en kronisk sjukdom eller för multisjuka sköra äldre är det extra viktigt med ökad tillgänglighet och god kontinuitet i vården.

Varför är det så svårt att få en reform?

Om alla kvinnor har en fast läkare slipper de upprepa sin sjukdomshistoria gång på gång för ständigt nya läkare. Ofta handlar det också om att yppa sina innersta tankar och känslor för en läkare då är det bra att ha en läkare där man känner sig trygg och säker. Det är märkligt att det ska vara så svårt att få till en reform när våra grannländer och många andra länder i Europa redan har väl fungerande system med listning på fast läkare. Där har varje läkare ett rimligt antal patienter för att tiden ska räcka till för varje individ.

Mycket bättre när man får en egen fast läkare

Att lista sig på en vårdcentral som vissa tycker att vi ska göra i Sverige räcker inte eftersom ett hus inte tar något ansvar och väggarna inte heller känner igen en särskilt väl. Det behövs ett personligt ansvar. När kvinnor får en egen fast läkare går det enklare och smidigare att kommunicera via andra plattformar än personliga besök. Varje patient och läkare kan komma överens om vilken kanal som passar bäst för att ställa en kort fråga, följa upp en behandling eller få råd om kost, motion och hälsa för att förebygga sjukdom.

Vården ska vara jämlik

Om vi får till den här reformen avlastas också våra akutmottagningar. När befolkningen får hjälp i tid minskar trycket på sjukhusen. Tillgången till fast läkare med små professionsdrivna mottagningar ska förstås finnas i hela landet. Vården ska vara jämlik oavsett om kvinnor bor i storstad, glesbygd eller på landsbygden. Det är hög tid för politiker att ta ansvar för en reform som verkligen skulle göra skillnad.

Nästa artikel