Skip to main content
Hem » Kvinnors Hälsa » ECPAT hjälper föräldrar att ta de svåra samtalen med sina barn
Sponsrad

Föräldrar har en viktig roll i barns trygghet på nätet. Vi behöver förstå och acceptera att nätet inrymmer mycket positivt för barn och att vi inte fastnar i diskussioner om förbud och skärmtid.  Barnen vill att vi visar intresse och delar allt roligt som finns på nätet och när vi gör det ges vi samtidigt möjlighet att informera om riskerna. Oavsett vad som händer är det viktigt att barnet kan känna sig tryggt att komma till dig som förälder, säger Isabella Kim, barnrättsjurist på ECPAT Sverige.   

Barn utsätts allt oftare och tidigare för risker på nätet. Där det finns barn där finns det också förövare som söker kontakt i sexuellt syfte, kränker och begår allvarliga övergrepp. Föräldrar och andra viktiga vuxna i barns närhet behöver förmedla den nödvändiga kunskap och de verktyg som barn behöver för att navigera nätet på ett tryggt sätt. ECPAT har länge sett ett behov av en stödlinje för föräldrar och därför öppnade vi i september 2021 ECPAT Föräldrahjälpen.  

Barn får bäst skydd genom att prata 

ECPAT Föräldrahjälpen erbjuder en verktygslåda med tips, råd och vägledning kring hur vuxna på bästa sätt kan förebygga sexuella övergrepp mot barn och hur de kan ge stöd när något har hänt.   

Det är vanligt att barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp på nätet känner skam, ångest och skuld. Som förälder är det viktigt att lyssna på barnet och lägga skulden hos förövaren. Förbud, hot och begränsningar fungerar inte för att skydda barn på nätet – snarare kan det leda till att barnet inte vill vända sig till sina föräldrar om något har hänt.  

– Våga prata om riskerna, liksom vi pratar om att navigera på ett säkert sätt i trafiken. Låt barnet visa sina spel och appar och delta på samma sätt som i andra fritidsaktiviteter.  Det är din skyldighet som förälder att skapa trygghet. Lägg tidigt grunden för samtal, tillit och engagemang, säger Isabella Kim. Det absolut tydligaste budskapet från barn till vuxna är ”bli inte arg”. Har något hänt, stötta ditt barn och avlasta från skam och skuld. 

Isabella Kim

Barnrättsjurist, ECPAT

Foto: Sofia Kallner

Barns 10 budord

  1. BLI INTE ARG – Ilska leder inte till något bra. Tvärtom skapar den distans mellan dig och ditt barn.
  2. SKULDBELÄGG OCH DÖM INTE – Barnet mår redan dåligt, trots att det inte är hens fel.
  3. BARA FINNS DÄR – Överreagera inte. Lyssna på barnet och försök förstå. Var på barnets sida.
  4. HJÄLP TILL SÅ MYCKET DU KAN – Exempelvis med att polisanmäla, blocka eller något annat som barnet uttrycker.
  5. STRAFFA INTE – Att ta mobilen eller radera appar hjälper inte barnet. 
  6. PRATA – Diskutera med barnet om hur hen kan undvika liknande situationer.
  7. SNOKA INTE – Alla har rätt till privatliv och det måste respekteras. Fråga istället för att spionera.
  8. VISA KÄRLEK – Få barnet att förstå din drivkraft: kärlek oavsett vad som händer.
  9. BLI INTE ARG.
  10. BLI INTE ARG. Denna punkt tål att upprepas.

Om ECPAT Sverige

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Vi sprider kunskap om brottsligheten och förebygger att barn och unga utsätts. Vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och vi samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. Vi driver även ECPAT Hotline, en webbaserad anmälningssida; Ditt ECPAT, en stödlinje för barn och unga och ECPAT Föräldrahjälpen, en stödlinje för föräldrar och vuxna i barns närhet.

Next article