Hem » Kvinnors Hälsa » Barnmorskor finns för dig genom hela livet
Sponsrad

De flesta kanske associerar barnmorskor till förlossningar. Där finns barnmorskan för att bistå den födande, stötta och använda sin medicinska kompetens genom födandets olika skeden. Men barnmorskors kompetensområde sträcker sig långt utanför förlossningsrummet och även bortanför graviditetsvården på barnmorskemottagningen och eftervården på BB. 

Barnmorskans kompetensområde sexuell och reproduktiv hälsa 

Barnmorskor har kompetens att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa genom hela livscykeln, något som innefattar betydligt mer än graviditets- och förlossningsvård. I dagsläget finns barnmorskor även inom exempelvis preventivmedelsrådgivning, fertilitetsvård, gynekologisk vård och abortvård. Barnmorskan har också kompetens att arbeta med ungdomars sexualitet och är centrala på landets ungdomsmottagningar, en unik och ovärderlig del i den svenska folkhälsan.  

Sexuell hälsa genom livet 

En viktig del av barnmorskans kompetensområde är sexuell hälsa genom livet. Många faktorer kan påverka hur välfungerande den är. Något som kan påverka den är klimakteriet, en normal fas i livet, men som kan leda till flera kroppsliga och själsliga förändringar. Här finns en stor utvecklingspotential i svensk vård, där barnmorskors kunskap skulle kunna nyttjas till klimakteriemottagningar där råd, stöttning och guidning kan ges till dem som befinner sig en fas i livet som kan leda till mer eller mindre stora förändringar. Med en utökad förskrivningsrätt kan barnmorskor bidra med mer i vården, bla genom att kunna förskriva läkemedel under klimakteriet. 

En barnmorska under livet 

Många faktorer har spelat in i det framgångskoncept som lett till att Sverige utmärker sig genom exempelvis låg mödra- och spädbarnsdödlighet, rätten att bestämma över sin sexuella hälsa och kropp samt den kostnadsfria provtagning som finns avseende sexuellt överförbara infektioner och screening för att upptäcka tidiga förändringar som kan leda till cancer. Men en central faktor i detta lyckade recept är barnmorskeprofessionen. Och ändå så nyttjar vi inte den fullt ut. Tänk vilken framgångssaga vi har framför oss, om vi bara ger barnmorskor rätt förutsättningar för att bedriva en trygg och säker vård genom hela livet. 

Nästa artikel