Skip to main content
Hem » Kvinnors Hälsa » 450 drabbade kvinnor ökade snabbt till 550
Kvinnors Hälsa

450 drabbade kvinnor ökade snabbt till 550

Över en halv miljon nya fall per år gör livmoderhalscancer till en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor.

Bakom nästan alla fall ligger en HPV-infektion. Hologics mRNA-baserade HPV-test kan, till skillnad från äldre DNA-tester, skilja riskabla infektioner från de cirka 90 procent som är harmlösa. Det innebär mer exakta provsvar och färre ”falsklarm” vilket minskar onödig oro, överbehandling och opåkallade kolposkopier.1 I Sverige har antalet fall av livmoderhalscancer nästan halverats sedan regelbundna gynekologiska cellprovskontroller infördes på 1960-talet.  

Aktiv infektion farligast

Under större delen av 2000-talet har cirka 450 kvinnor per år fått diagnosen, men sedan 2014 har snittet legat på över 550 nya fall per år – en nivå som inte observerats sedan 1980-talets början.

I stort sett all livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus, HPV. De flesta HPV-infektioner läker ut av sig själva och viruset kan finnas vilande i kroppen under lång tid utan att orsaka skada. Därför är det viktigt att hitta de aktiva infektionerna som ökar risken för cancer.

Identifierar det farliga

I januari 2017 kom ett nytt vårdprogram för att förebygga livmoderhalscancer. Beroende på kvinnans ålder ska undersökning ske dels med cytologi (där man söker efter sjukliga förändringar i celler), dels med HPV-test. Äldre HPV-test kan med hög känslighet påvisa förekomst av virus-DNA, men de säger ingenting om huruvida infektionen är aktiv eller vilande. Hologics Aptima HPV Assay, som istället analyserar mRNA från onkogener, kan skilja de riskabla HPV-infektionerna från de harmlösa.

Undersökning kvinna
Fler kvinnor drabbas varje år av livmoderhalscancer – vi måste ta provtagning och forskning på allvar för att ha möjligheten att rädda liv! Foto: Rawpixel

Minskar onödig oro

Flera studier visar att Aptima HPV Assay har samma goda känslighet som DNA-baserade HPV-test, men med förbättrad specificitet.2  Det innebär att Aptima HPV Assay hittar lika många fall av cancer (eller förstadier), men att antalet falskt positiva svar är hela 23 procent mindre.3 Detta leder till minskad onödig oro och färre opåkallade uppföljningsåtgärder samtidigt som vårdens kostnader minskar. 4,5

Tillförlitligt över tid

Nu under hösten publicerades två långtidsstudier, varav en svensk, som visar att de screening-resultat som Aptima HPV Assay ger är tillförlitliga i åtminstone sex-sju år, något som blir ännu viktigare när utvecklingen går mot längre screening-
intervall.6,7 Idag används Aptima HPV Assay i två svenska regioner, Skåne och Örebro.

ADS-02090-NOR-SE Rev 001

Innehållet i denna text är i informationssyfte och är inte avsett att vara medicinsk rådgivning. Kontakta din läkare för specifika råd om din hälsa och behandling. Hologic och Aptima är registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag, [email protected] och www.hologic.com

1 Cook et al., J Clin Virol. 2017 Feb;87:23-29
2 Haedicke J. & Iftner T. J Clin Virol. 2016 Mar;76 Suppl 1:S40-S48.
3 Ibid.
4 McCaffery et al. Sex Transm Infect. 2006;82(2):169–74
5 Sauter J et al., Acta Cytologica 2014;58:162–166
6 Iftner T et al. J. Clin. Microbiol, 2018; [Epub ahead of print]
7 Forslund O et al. Int J Cancer. 2018 [Epub ahead of print]

Next article