Skip to main content
Hem » Infektionssjukdomar » Det är nödvändigt att alla barn vaccineras. Helst samtidigt.
Infektionssjukdomar

Det är nödvändigt att alla barn vaccineras. Helst samtidigt.

Vaccin mot covid-19 bärs i kylväskor till avlägsna byar i Jumlaregionen i Nepal. Foto: Unicef
Vaccin mot covid-19 bärs i kylväskor till avlägsna byar i Jumlaregionen i Nepal. Foto: Unicef
Vaccin mot covid-19 bärs i kylväskor till avlägsna byar i Jumlaregionen i Nepal. Foto: Unicef

Covid-19 är en barnrättskris som riskerar att radera ut decennier av framgångsrikt hälsoarbete. På grund av pandemin riskerar nu miljontals barn att missa livsviktiga rutinvaccinationer mot till exempel lunginflammation och polio, berättar UNICEF Sverige. 

När den här artikeln publiceras är 2021 snart över och det är också nästan 22 månader sedan Världshälsoorganisationen WHO deklarerade Covid-19 en pandemi. Över fem miljoner människor har dött av viruset världen över. 

Pandemin har slagit brett och drabbat såväl fattiga länder som rika nationer med god hälso- och sjukvård. Äldre och sköra samt människor med underliggande sjukdomar, som fetma och hjärt-kärlsjukdomar, är de som främst blivit allvarligt sjuka och dött.  

Inget annat än en barnrättskris

Trots att Covid-19 i sig inte drabbat barn och ungdomar i lika stor grad så har pandemins konsekvenser lett till en allvarlig barnrättskris. Barnadödligheten går upp och utbildningsnivåerna sjunker, på grund av skolstängningar som drabbat 92 procent av världens barn. Årtionden av positiv hälsoutveckling riskerar att raderas ut på bara några år.   

Pernilla Baralt

Generalsekreterare, UNICEF Sverige.

Foto: Unicef

–Antalet dödfödslar uppskattas öka med 200 000 under en 12-månadersperiod, eftersom kvinnor inte kunnat eller vågat ta sig till kliniker på grund av pandemin. 80 miljoner barn kommer att ha gått miste om livräddande vaccinationer, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige. 

Varje dag dör 14 000 barn under fem år i sjukdomar som kan förebyggas med relativt enkla medel, såsom just vaccinationer.

Hit räknas luftvägsinfektioner som lunginflammation, den ledande smittsamma dödsorsaken i världen under lång tid. Före pandemin dog uppskattningsvis 2,5 miljoner vuxna och barn av sjukdomen varje år, enligt Global Burden of Disease (GBD). Långt fler än av hiv/aids, tuberkulos och malaria. Alla länder drabbas: i låginkomstländer är det framförallt barn under fem år medan det i höginkomstländer framförallt är vuxna över 69 år som insjuknar. I flera medelinkomstländer drabbas båda grupperna. 

Saknas strategier mot lunginflammation

Trots att dödligheten på grund av luftvägsinfektioner länge varit hög i hela världen är det idag tydligt att det saknats både strategier och resurser för att möta det stora behovet av vård, liksom förebyggande insatser. Lunginflammation har helt saknats på den globala hälsoagendan under årtionden. Det finns inget globalt mål för att minska antalet dödsfall i lunginflammation och ingen global hälsomyndighet som är ansvarig för att stödja länder att förebygga, diagnostisera och behandla lunginflammation. 2019 fick inte ens hälften av världens mest utsatta barn alla vacciner mot lunginflammation.

–Minst ett barn dör varje minut av lunginflammation – en sjukdom som till stor del kan förebyggas och behandlas. Det är oförlåtligt att tusentals barn fortfarande inte kan få tillgång till viktiga vaccinationer och behandlingar, inklusive antibiotika och syre, som kan rädda liv, säger Pernilla Baralt. 

Polio ökar igen

Vad vaccin kan betyda för hälsa och liv har gemene man blivit varse under de senaste åren och det är också tack vare vaccin som många sjukdomar har kunnat utrotas närapå helt, globalt sett. Som världens största inköpare av vaccin har UNICEF årtionden av erfarenhet när det gäller att leverera vaccin världen över. UNICEF genomför varje år massvaccinationer tillsammans med regeringar, WHO och andra organisationer, bland annat mot polio. Över 400 miljoner barn vaccineras mot polio varje år.

Ett barn blir vaccinerad i ett hälsocenter i Kinshasa, huvudstaden i Republiken Kongo.
Ett barn blir vaccinerad i ett hälsocenter i Kinshasa, huvudstaden i Republiken Kongo. Foto: Unicef

Den smittsamma virussjukdomen polio sprids mellan människor, främst i tätbebyggelse med bristande hygien och sanitet, och orsakar stor skada på det centrala nervsystemet. Inom några timmar kan sjukdomen orsaka permanent förlamning. Idag finns inget botemedel mot polio men väl behandling och framförallt förebyggande vaccin. Tack vare de vaccinationskampanjer som bedrivits sedan 1988 har poliofallen minskat med 99,9 procent. 1988 fanns polio aktivt i 125 länder och smittade 350 000 barn. Idag förekommer enstaka utbrott i ett fåtal länder. 

Under 2020 missade dock tiotals miljoner barn sina poliovaccinationer då vaccinationskampanjer i mer än 30 länder avbröts under fyra månader. Personal och ekonomiska resurser omdistribuerades för att möta det nya hotet. Covid-19 pandemin tog också uppmärksamhet samt givarfinansiering i ett kritiskt skede, då det nästan går att skönja ett slut på sjukdomen för alltid.

–Så länge polio existerar någonstans i världen kommer det alltid att finnas en risk för att viruset återigen sprids. Därför är det nödvändigt att alla barn vaccineras, helst samtidigt. Om vi inte fortsätter vaccinera så riskerar årtionden av kamp mot polio att vara förgäves och barn drabbas för livet av något vi kan förebygga, säger Pernilla Baralt.

Next article