Hem » Infektionssjukdomar » Köpenhamn går före – Nu en del av Fast Track Cities-initiativet mot hiv
Sponsrad

Fast Track Cities-initiativets målsättning är att eliminera nya fall av hiv och alla dödsfall av aids till år 2030. Köpenhamn anslöt sig till initiativet 2021.
– Att bli en del av Fast-Track Cities-nätverket är som att sätta in ett SIM-kort i din mobiltelefon – en värld av nya kontakter och möjligheter öppnar sig. Fast-Track Cities är ett nätverk med mängder av kunskap och insikt och det ger en känsla av solidaritet och att sträva mot ett gemensamt mål, säger Lars Christian Østergreen, CEO, Aidsfondet kring Köpenhamnsinitiativet.

Bakom Fast Track Cities-initiativet står bland annat UNAIDS, Joint United Nations Programme on hiv/aids.

– Fast-Track Cities är en plattform för samarbetet mellan Köpenhamns stad och AIDS Foundation, som ger en gemensam utgångspunkt för hur vi pratar om och hur vi tacklar hiv i Köpenhamn. Genom FTC förbinder vi oss till varandra men vi förbinder oss också till de över 300 städer som ingår i nätverket. Och till alla som lever med hiv, säger Lars Christian Østergreen.

Flest fall i Stockholm 

För att höja ambitionsnivån för behandling av hiv skulle Sveriges storstadsregioner, såsom Köpenhamn gjort, kunna ansluta sig till Fast Track Cities-initiativet. En majoritet av personer som lever med hiv i Sverige bor idag i Stockholm och 2020 rapporterade Region Stockholm 37 procent av de nydiagnostiserade.

– Köpenhamns stad och AIDS-fonden kommer använda Fast-Track Cities som en plattform för att ytterligare bredda insatserna för att bekämpa hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Dessutom vill vi använda nätverket för att se över alla relevanta aktörer och erbjudanden i Köpenhamn för att se var och hur vi kan optimera insatserna för att nå målet, berättar Lars Christian Østergreen.

– Köpenhamn var den första staden att skriva under nya ambitiösa mål för utrotning av aids. Det är delmål fram till 2025: att 95 procent av alla smittade känner till sin status, att 95 procent av dessa är i behandling och att 95 procent av de som behandlas har så låg mängd virus att det inte kan överföras.

Det är ambitiöst, men det är Köpenhamns stad också och det ger mig hopp om att vi kan nå målen med gemensam hjälp.

Lars Christian Østergreen.
Nästa artikel