Skip to main content
Hem » Hudvård » Förebygg risken för hudcancer
Hudcancer

Förebygg risken för hudcancer

Hudcancer är den vanligaste cancertypen och antalet fall ökar lavinartat. Därför måste vi vara förnuftiga när det gäller solexponering, menar Åsa Ingvar.

Det finns många olika sorters hudcancer, men de tre vanligaste är malignt melanom, basalcellscancer och skivepitelcancer. Alla utgår från olika celltyper i huden.

”När det blir en cancer så börjar cellen bete sig annorlunda”

– När det blir en cancer så börjar cellen bete sig annorlunda, dela sig okontrollerat och få nya egenskaper som den inte hade från början. Exempelvis kan den förstöra omgivande vävnader, stimulera kärlinväxt och få förmågan att sprida sig via lymfbanor, säger Åsa Ingvar, specialistläkare inom hudsjukdomar.

Lagom mycket sol

Malignt melanom är den mest aggressiva formen av hudcancer, men om du upptäcker den tidigt i förloppet så är prognosen god. Solexponering utgör den största riskfaktorn för att få hudcancer. För malignt melanom ökar risken speciellt mycket av akuta solbrännor, där du blir röd och fjällar.

”Då ökar risken att få malignt melanom i vuxen ålder.”

– Det är särskilt farligt att bränna sig som barn och i unga år. Då ökar risken att få malignt melanom i vuxen ålder. Många i Sverige blir röda innan de blir bruna och det tolkar många som normalt, men så fort du blir röd så har du bränt dig. Det är oerhört viktigt att inse det, säger Åsa Ingvar.

En fälla som många hamnar i är att använda solkräm med för låg solskyddsfaktor, eftersom de tycker att de inte blir lika bruna annars.

– Det tror jag är jättevanligt. Under 15 i solskyddsfaktor är egentligen inte lönt, utan du ska helst ha 30 eller högre. Har du redan haft hudcancer ska du helst ha 50.

Kvinna med solhatt. Foto: Unsplash

Var förnuftig

Att förebygga risken för hudcancer är att vara förnuftig i solen på sommaren, det vill säga att inte vara i direkt solljus för länge mitt på dagen.

– Vi brukar rekommendera att du bör ska vara försiktig mellan klockan tio och tre och att försöka vara mer i skuggan, att du ska använda dig av skyddande kläder och komplettera med solskyddskräm på oskyddade ställen. Man får såklart vara ute, men tänk lite extra på att inte utsätta dig onödigt mycket för solen, säger Åsa Ingvar.

”Du ska inte kämpa för att bli brun”

– Du ska inte kämpa för att bli brun, fortsätter Åsa Ingvar. Du får färg ändå. Försök inte vänja huden. Även om du tror att du har tränat upp huden under en solsäsong så har detta ingen skyddande effekt året efter.

– Och du ska alltid hålla dig ifrån solarier. Det är klarlagt att solariesolning ökar risken för hudcancer och det kommer att införas ett solarieförbud för barn under 18 år i Sverige. 

Ärftlighet kan också utgöra en risk för hudcancer, oftast på grund av en ärvd solkänslighet.

– När det gäller till exempel skivepitelcancer så kan vissa kroniska hudsjukdomar, som till exempel ärr och fistlar, utgöra en ökad risk. Cancern kan också uppkomma om du utsätts för till exempel arsenik, säger Åsa Ingvar.

Specialistvård

Sverige har två vårdnivåer, primärvården och den specialiserade vården. Huruvida du behöver vård i den specialiserade vården beror helt på vilken hudcancertyp det gäller.

”Rätt patient ska vara på rätt vårdnivå”

– Malignt melanom ska alltid behandlas i den specialiserade vården eftersom det är den farligaste typen. De andra typerna kan primärvården operera bort så länge man följer medicinska riktlinjer. Rätt patient ska vara på rätt vårdnivå för att få så effektiv vård som möjligt. Annars blir det lätt att fel patienter prioriteras, säger Åsa Ingvar.

Euromelanoma

Varje år hålls utbildningskampanjen Euromelanoma i april-maj, som avslutas med att patienter kan boka tid för hudkontroll hos hudläkare utan remiss under en vecka. I år kampanjen den 14-18 maj. Det är en europeisk satsning för att förebygga och upptäcka malignt melanom och andra former av hudcancer.

– Vi vill utbilda människor om hur du ska skydda dig från hudcancer och hur du kan upptäcka det i tid, både hos dig själv och dina närstående, säger Åsa Ingvar.

Next article