Skip to main content
Hem » Hjärt- & Lunghälsa » Oro efter hjärtinfarkt? – delta i en studie som kan öka livskvaliteten
Sponsrad

Efter en hjärtinfarkt är det inte ovanligt att många upplever oro för sitt hjärta och att drabbas av nya besvär. Det kan begränsa livet och hindra att man vågar leva livet fullt ut. Nu söker Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset deltagare till en studie som vill pröva om kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet kan leda till förbättrad livskvalitet och minskad hjärtrelaterad oro. 

Runt 22 000 personer drabbas varje år av hjärtinfarkt i Sverige. Av dessa utvecklar omkring 30 procent oro, ångest eller depression som är kopplad till hjärtat. Det är naturligt att man efter en hjärtinfarkt blir orolig över symtom från hjärtat, men livet kan bli begränsat om man på grund av rädsla och oro undviker sådant som man tidigare brukade göra. Det menar Josefin Särnholm, psykolog och medicine doktor vid Karolinska institutet.  

Josefin Särnholm

Psykolog och medicine doktor, Karolinska institutet

Foto: Privat

– Vi träffar patienter som undviker pulshöjande aktiviteter. De drar sig för att anstränga sig fysiskt, promenera själva, resa, passa barnbarnen eller ta sig an nya utmaningar på jobbet på grund av oro för nya hjärtbesvär. Dessa personer vill vi nå för att stötta dem tillbaka till ett ökat fysiskt och psykiskt välmående.  

KBT-behandling minskar oro  

Kognitiv beteendeterapi, KBT, via internet har visat sig effektivt genom att minska undvikandebeteenden vid flera andra fysiska sjukdomar och hjärttillstånd. Nu vill Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset pröva om digital KBT-behandling kan leda till förbättrad livskvalitet och minskad hjärtrelaterad oro för patienter som tidigare har haft en hjärtinfarkt. 

– Vi har i pilotstudier sett goda effekter med hög nöjdhet hos deltagarna. Gruppen upplevde färre hjärtrelaterade symtom som tryck över bröstet och vågade i större utsträckning återta sina liv och vara fysiskt aktiva. Därför vill vi nu göra en större studie där vi utvärderar KBT-behandlingen som är specifikt framtagen för denna grupp. Vi söker deltagare från hela landet, säger Josefin Särnholm. 

Team med psykolog och hjärtspecialister 

Under åtta veckor kommer deltagarna få arbeta med textmaterial, göra övningar i sin vardag och ha kontinuerlig kontakt med en psykolog via internet. Övningarna i behandlingen har tagits fram i samråd med hjärtläkare. Linda Mellbin är kardiolog och docent vid Karolinska universitetssjukhuset och välkomnar ytterligare ett verktyg i eftervården av hjärtpatienter. 

Linda Mellbin

Kardiolog och docent vid 
Karolinska universitetssjukhuset

Foto: Privat

– Det finns ett behandlingsglapp där vi idag saknar metoder för att möta patienter som upplever hjärtrelaterad ångest efter en hjärtinfarkt. Den medicinska vården och rehabilitering räcker inte för denna grupp utan vi vill gärna kunna erbjuda en evidensbaserad metod som ger patienten bättre livskvalitet. Det här forskningsprogrammet är ett viktigt samarbete mellan psykolog, hjärtläkare och hjärtsjuksköterska, säger Linda Mellbin. 

Kort om studien

Behandlingen riktar sig till dig som: 
– Har haft en hjärtinfarkt 
– Det har gått minst sex månader sedan infarkten 
– Besväras av hjärtrelaterad oro eller upplever dig begränsad i din vardag 
– Är mellan 18 och 80 år 
– Du kan vara boende var som helst i Sverige och det är kostnadsfritt att delta.

Vill du delta i studien?

För mer information och intresseanmälan till studien, besök: www.hjärtkbt.se 

Next article