Skip to main content
Hem » Framtidens Sjukvård » Hur kan Sverige möta nya vårdbehov med innovation?
Framtidens Sjukvård

Hur kan Sverige möta nya vårdbehov med innovation?

Vårdbehovet ökar i takt med en åldrande befolkning och sjukvården står inför resursmässiga utmaningar. Nya medicinska innovationer kan vara en del av lösningen, men då krävs att Sverige vill vara ett land i framkant  för en modern och högkvalitativ sjukvård och att Sverige fortsätter vara ett attraktivt land för företagen som bedriver medicinsk forskning och läkemedelsutveckling.

Framstegen inom medicinsk forskning och innovation sker i en rasande takt. De senaste åren har en rad stora medicinska genombrott gjorts på flera olika områden såsom cancer, Alzheimers sjukdom och sällsynta sjukdomar där nya behandlingsmöjligheter, inte minst nya cell- och genterapier, visar lovande resultat.

Nya krav på vård och resurser

För att skapa verklig nytta för patienterna måste den nya kunskapen tillvaratas och omsättas till nya behandlingar som också införs i vården. Hur vården ska prioritera blir alltmer komplext och utmanande. Sverige har en åldrande befolkning med ökande vårdbehov i en tid där hälso- och sjukvården kämpar med underskott. Parallellt tar forskningen stora kliv och innovationerna inom läkemedel och medicinteknik erbjuder helt nya behandlingsmöjligheter, och att det behövs strategier för att nya innovationer ska komma till användning står klart.

Globala utmaningar måste också hanteras

Sverige möter även utmaningar på den globala arenan. För att dagens och morgondagens banbrytande läkemedelsbehandlingar ska utvecklas här och för att svenska patienter snabbt ska få tillgång till dem, måste Sverige vara ett attraktivt land att verka i – förutsättningarna för forskning, företagsverksamhet och kliniska prövningar behöver vara konkurrenskraftiga i ett internationellt perspektiv.

Där de forskande läkemedelsföretagen väljer att bedriva sin verksamhet får patienterna möjlighet att prova nya innovativa mediciner, ibland för sjukdomar där det idag inte finns någon tillräckligt effektiv behandling. Vi ser en trend där det de nya läkemedlen snabbast får bred användning i länderna där de testas, eftersom de kliniska studierna ger kunskap och erfarenhet. Om vi ska säkerställa att de medicinska framstegen når patienterna, att vår sjukvård är hållbar och av hög kvalitet och att Sverige fortsätter leda inom forskning och utveckling, behöver vi vara strategiska i våra vägval för framtiden.

Vägen framåt för sjukvård och forskning

Det har tagits spadtag till satsningar som, om de genomförs rätt, kan leda till stora steg framåt. Här är några exempel:

Sverige ligger i startgroparna för att bygga en gemensam digital infrastruktur för hälsodata, vilket är avgörande för att främja innovation och säkerställa att nya behandlingar når patienterna. Det är en nödvändig del i att göra Sverige till ett attraktivt land för life science-företag att investera och verka i. Här är det viktigt att inkludera näringslivets perspektiv. Bland annat behöver läkemedelsföretagen möjlighet att använda data för forskning, utveckling och uppföljning av behandlingar.

Utbildning och kompetensförsörjning inom life science och hälso- och sjukvården så att personalen kan hantera de nya, alltmer avancerade behandlingarna är också en viktig prioritet. Regeringens initiativ att ta fram en STEM-strategi för att säkerställa framtidens kompetens är välkommet. Rätt utformad stöttar en sådan strategi samarbete mellan universitet, forskningsinstitut och läkemedelsföretag så att forskning och innovation kan få praktiska tillämpningar som gynnar patienterna. Rörligheten mellan akademi, sjukvård och näringsliv måste också öka.

För att Sverige ska fortsätta vara en ledande forskningsnation och attraktiv för de globala läkemedelsföretagen krävs även en nationell modell för samarbeten mellan internationella företag och offentliga aktörer så att det är enkelt för bolag att välja Sverige för investeringar inom forskning, innovation och produktion. På så sätt kan vi realisera de investeringar och samarbeten som banar väg för morgondagens innovationer.

Next article