Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Vision e-hälsa 2025 – hur är läget sommaren 2021?
Framtidens sjukhus

Vision e-hälsa 2025 – hur är läget sommaren 2021?

Janna Valik Generaldirektör, E-hälsomyndigheten. Foto: E-hälsomyndigheten/Suvad Mrkonjic Fotografiska AB

Sedan fem år har Sverige en gemensam vision för e-hälsa: ”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e‑hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.”.

Trots att många utmaningar kvarstår, har stora framsteg gjorts inom digitalisering i den svenska hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Som ansvarig för att samordna regeringens satsningar på e-hälsa bidrar E‑hälsomyndigheten till att digitaliseringen går framåt. Vi är mest kända för e-recepten och bedriver dessutom flera av de prioriterade insatserna inom visionen, tillsammans med olika myndigheter och SKR.

Ett av våra regeringsuppdrag är Nationella läkemedelslistan som syftar till att öka patientsäkerheten genom en säkrare läkemedelshantering. Det nya registret ska bli ett stöd för professionerna inom vård och apotek samt för individen som behöver informationen om sina läkemedel.

Allt fler använder e-hälsotjänster

E-hälsomyndigheten med flera följer även utvecklingen inom e-hälsa, och det är tydligt att pandemin har snabbat på utvecklingen. Här ser vi till exempel att digitala vårdmöten via video och chatt fått allt större spridning.

Den största kontaktytan för digitalt vårdutbud mellan landets invånare och vården är 1177 Vårdguidens e-tjänster. En av dessa är Läkemedelskollen från E-hälsomyndigheten. Där kan invånaren se sina recept och uthämtade läkemedel, sitt högkostnadsskydd, dölja information samt hantera fullmakter för apoteksärenden.

År 2020 registrerades 191 miljoner besökare och 96 miljoner inloggningar på 1177, nästan en fördubbling jämfört med året innan.

Grundläggande förutsättningar för digitalisering

Kraven på det offentliga att erbjuda digitala tjänster ökar hela tiden. Grundläggande förutsättningar för interoperabilitet är tekniska och semantiska standarder, gemensamma specifikationer och regelverksfrågor. Utvecklingen inom dessa områden är avgörande för våra gemensamma möjligheter att erbjuda invånare och företag en enklare vardag. 

Flera initiativ pågår för att stärka och tillgängliggöra den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen och på så sätt säkra framtidens välfärd på lika villkor.

Det handlar bland annat om att skapa en gemensam digital infrastruktur, ett ramverk för grunddata och att erbjuda öppna data.

Vision e-hälsa 2025 kräver att alla som arbetar med e‑hälsa på kommunal, regional och nationell nivå, samordnar sina ansträngningar för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Next article