Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Tre viktiga logistikflöden för att framtidssäkra sjukhusvården
Sponsrad

Det senaste året har inneburit omänskliga prövningar för sjukvården med hårt slit under lång tid. Överbeläggning har gjort det svårt att få överblick över situationen på olika avdelningar. Hur får man resurserna att räcka till? 

För många sjukhus är det svårt redan i ”normala” tider att koordinera och få resurserna att räcka till. Detta är en flaskhals som gäller både personal och utrustning, berättar Fredrik Tegberg, General Manager Sales, Getinge Sverige AB. 

Fredrik Tegberg General Manager Sales Getinge Sverige AB

Fredrik Tegberg

General Manager Sales, Getinge Sverige AB.

Foto: Privat

Prio ett är säker och korrekt vård. Patientsäkerheten är beroende av att tid frigörs så att vårdpersonal kan ta hand om patienterna och inte lägga mer tid än nödvändigt på administration.

Teknik ska stödja användaren och underlätta arbetet

– Generellt finns tre logistikflöden som är viktiga att effektivisera och framtidssäkra inom sjukhusvården: patienter, medarbetare och kirurgiska instrument. 

Ett kliniskt logistikflöde ger en bra kontroll över patient- och personalflöden. I realtid presenteras behov och tillgänglighet, var just de resurser som behövs här och nu finns. En klar översikt visar läget på olika avdelningar, med förbättrad kommunikation dem emellan. Personalflödet kan dirigeras dit behovet är störst, och patienter till lediga platser.

Den vårdskuld som uppstått under covid-pandemin kan delvis lösas med optimerat patientflöde.

– Vi har även IT-moduler för bättre planering av operationer, som kan effektivisera arbetet med att reducera vårdskulden och minska operationsköerna.

Viktigt med flödet av sterila kirurgiska instrument

Inför en operation skall sterila instrument finnas på plats. Annars måste den ställas in med ytterligare väntan för patienten och personal stående i onödan. 

Flödet av sterilt gods är en komplex process som involverar många olika aktörer och funktioner. Vår lösning hjälper till att förbättra patientsäkerheten i operationssalen genom att möjliggöra full spårbarhet av använda instrument i exakta digitala register.

– Då utrustningen på en sterilteknisk avdelning skall fungera under många år är det viktig att tänka långsiktigt med möjligheter till uppgradering redan när man projekterar.

Operationssal med optimal flexibilitet

– Får vi komma in tidigt i processen kan vi visualisera och optimera arbetsflödet för att ge våra kunder ett välgrundat beslutsunderlag.

Redan i dag kan operationssalar beställas komplett med utrustning och modulärt väggsystem integrerat. Det kan appliceras även för intensivvårdssalar och vid om- och utbyggnadsprojekt och är enkelt att uppgradera.

I samarbete med vårdpersonal utvecklar vi ergonomiskt anpassade hjälpmedel, med automatisering av de moment som är lämpliga, och tar fram lösningar för att skapa vårdfrämjande flöden i framtidens sjukhus.

Next article