Hem » Framtidens sjukhus » Teknologi i framkant ger vård utan väntan
Sponsrad

Digitalisering i vården ökar patientsäkerhet och ger högre vårdkvalitet. Administrativa uppgifter förenklas och ger mer tid för patienten. Dokumentation och kommunikation integreras och sparas. Vårdgivaren får en bättre överblick och kontroll över hela vårdflödet.

I direkt anslutning till forskningsparken Medicon Village i Lund ligger Perituskliniken, färdig i september 2020, med spetskompetens inom bland
annat urologi.

– Om man redan vid planeringen väljer ut några huvudleverantörer med fullserviceavtal får man senaste teknologi och framtida uppdateringar säkrade, menar Åsa Dahm, vd på Perituskliniken, med många års erfarenhet av att projektera högteknologiska sjukhus.

Det är ju leverantörerna som kan sina produkter bäst, och vinnlägger sig om att de fungerar optimalt. 

Åsa Dahm VD Perituskliniken

Åsa Dahm

VD, Perituskliniken

Foto: Perituskliniken

Hög digitaliseringsgrad

– Som helhetsleverantör är det enklare att bygga kompletta operationssalar och optimera funktionaliteten i dem när man involveras tidigt i processen, som här redan vid grunddesignen av kliniken, berättar Ulf Johannesson på Karl Storz Endoskope.

Ulf Johannesson

Sälj- & Marknads-ansvarig OR1, Karl Storz Endoskope

Foto: Privat

Perituskliniken är högdigitaliserad. Personalen jobbar i team där var och en kan öppna sitt journalsystem i alla datorer på kliniken. Vissa medarbetare är specialister och har sin fasta arbetsplats medan andra cirkulerar på alla avdelningar. Det ger hög flexibilitet och optimalt resursutnyttjande, man verkar där man bäst behövs för ögonblicket. 

– Med allt under samma tak får vi korta beslutsvägar. Patienten kan få träffa alla specialister samma dag vid första besöket och får ofta tid för operation redan veckan därefter, säger Åsa Dahm.

Förr var operationssalen en isolerad enhet. I dag är det nödvändigt att under en operation kunna kommunicera med andra. Ett digitalt system som OR1 från Karl Storz samlar all teknologi och ger synergieffekter mellan teknik, personal och patient. Det erbjuder kommunikation, högsta bildkvalitet och dokumentation.

Full kontroll i operationssalen

– Kirurgen har kontinuerlig tillgång till patientjournal, bilder, röntgen och annan viktig information. Alla sköterskor styr själva sin utrustning i systemet. Flödet förbättrar effektiviteten genom hela behandlingen och ger kortare operationstider, vilket är viktigt när flera operationer ska utföras, anser Ulf Johannesson. 

Digitalisering erbjuder säkra operationer och hög patientsäkerhet. Personalen kan jobba lugnt och helt koncentrera sig på uppgiften. Onödiga störmoment i form av personal som går in och ut elimineras. Arbetet blir ergonomiskt rätt, all utrustning finns samlad inom bekvämt räckhåll.

– Det är viktigt att logistiken fungerar optimalt i operationssalen och att man jobbar i samma anda. Alla kan med full kontroll följa det som visas på skärmarna, säger Åsa Dahm.

Ett system som OR1 dokumenterar ingreppet komplett med flera kameror som visar vad som sker i hela operationssalen, hur olika apparater och instrument används. Det går då att återknyta om det flera år senare kan uppstå behov av att se hela operationsförloppet.

Kompletterar den offentliga vården

Perituskliniken bedrivs även forskning, utveckling och utbildning. En operation kan streamas i realtid till en utbildningslokal eller till andra sjukhus utan störningar eller inskränkningar i operationssalen.

– I en av operationssalarna har vi en operationsrobot. För att hantera den måste du vara en skicklig kirurg. Våra läkare är experter och vi erbjuder även utbildning inom robotkirurgi. Kirurgen kan skicka bilder och annan information för utbildning av andra kirurger utan att de är närvarande vid ingreppet.

– Vi kan också utföra prostatabehandling genom att använda laser med mycket hög precision. Med lasern värmer läkaren bort just så mycket vävnad som behövs. Behandlingen är skonsam och katetern kan tas bort redan dagen efter.

– Digitaliseringen och därmed vårt sätt att arbeta ger möjlighet till kortare konvalescens, vissa patienter kan gå hem redan dagen efter ett ingrepp. Vi är ett komplement till den offentliga sjukvården och kan avlasta det offentliga systemet och hjälpa till att beta av vårdskulden med kompetent och engagerad personal.

Nästa artikel
Hem » Framtidens sjukhus » Teknologi i framkant ger vård utan väntan
Sponsrad

Resan för Alteri Care började med en stor passion och viljan att göra skillnad. De har varit med och utvecklat flera av de välbekanta vårdapparna som används idag.

– Vår vision är att med förbättrad insamling av patientdata och avancerad dataanalys med hjälp av AI, bland annat kunna diagnostisera tidigare och ge vård i förebyggande syfte, säger Michael Rosenlind, VD Alteri Care.

Sedan några år tillbaka har de använt de erfarenheter de skaffat sig genom utveckling och produktion av e-vårdplattformar till kommersiella e-vårdtjänster för att bygga en egen plattform som nu säljs till flera typer av vårdgivare i Sverige och utomlands. För att fungera optimalt i olika vårdsituationer utnyttjar man den senaste tekniken och har inkorporerat videosamtal, patientresan, diagnoser och remisser med mera.

Michael Rosenlind

VD, Alteri Care

Foto: Alteri Care  

AI och satsningar inom E-hälsa

– När vi samkör stora mängder data från olika källor så som konversationer och patientdata från sjukjournaler, forskning, IoT och egna enheter så får vi möjlighet att dra slutsatser om patientens hälsa som inte var möjlig tidigare. Vi kan till exempel hitta våra medicinska tvillingar som i sin tur ger information om vilken behandling som är rätt för oss, säger Michael. Det går att med stöd av dessa analyser att förutspå hur olika dieter, läkemedel och motion skulle fungera för individen. Vården kan då identifiera vem som löper en förhöjd risk att drabbas av till exempel hjärtinfarkt och mycket tidigare sätta in förebyggande åtgärder. Ur ett samhällsperspektiv kommer AI på sikt att bidra till en kostnadseffektivare vård.

Nyckelroll i förändringsarbetet

– Kommuner, landsting och sjukvård måste hitta vägar att snabbare ta till sig de tekniska framsteg som görs. I Sverige hämmas utvecklingen av bland annat långa beslutsvägar och det omständliga upphandlingssystemet. Risken är att man går miste om viktiga framsteg som hade frigjort både resurser och pengar, menar Michael.

Det är därför viktigt att investera i nytänkande och nya lösningar. Vi som jobbar med innovation på området har gärna en dialog med vårdgivarna och med ansvariga politiker om hur Sverige ska fortsätta vara ledande inom e-hälsa även efter 2025.  

Michael Rosenlind

Nästa artikel