Hem » Framtidens sjukhus » Släpp in solen i sjukhuset
Sponsrad

Ett sjukhus förbrukar el dygnet runt, året runt. Stora pengar kan sparas genom bland annat solenergilösningar. Rejäla ytor på såväl tak som fasader erbjuder mycket goda möjligheter för solceller. Med batteri-backup kan man bli nära nog självförsörjande på el, dygnet runt.

-Offentliga byggnader utgör en viktig del i samhällsrummet och är intressanta när det gäller hållbarhet för drift och material, liksom för de estetiska värdena, menar Tommie Stranderth på Fasadsystem, del i Soltech-koncernen.

Tommie Stranderth

VD Fasadsystem, del i Soltech-koncernen.

Foto: Soltech

Tänk hållbart – verklig skillnad för miljön

Solceller är en del av lösningen för ökande elektrifiering i samhället. Sjukhus och offentlig verksamhet kan gå före och visa fördelarna med att se långsiktigt, tänka hållbart och bidra till den gröna omställningen.

Här kan man göra verklig skillnad för miljön.

– Kommuner och regioner bör ta helhetsansvar vid upphandling med krav på att alla valmöjligheter tas med, anser Michael Norrby, Takorama, också dotterbolag i Soltech. Ett sjukhus ska stå länge, så det gäller att tänka långsiktigt!

Michael Norrby

VD Takorama, del i Soltech-koncernen.

Foto: Soltech

Kravspecifikationen vid upphandling bör vara tydlig – tänk grönt och framtidssäkrat i alla led! Solenergi borde utgöra en egen parameter. Med solceller integrerade i både tak och fasad kan elkostnaderna sänkas och göra fastigheten mer självförsörjande. Ett exempel är Näls sjukhus som med solceller på 1,6 MW sparar 1,4 miljoner kr/år i elkostnad och minskar CO2-utsläppen med 173 ton/år.

Kort återbetalningstid – lång livslängd

– En solcellsinstallation betalar sig på 6-7 år, därefter är den ren förtjänst som genererar besparingar, en investering som kan göras när som helst och som håller i minst 40 år. Livslängden för ett tak och för solceller är cirka 40 år, något att tänka på när taket ska renoveras och naturligtvis vid nybyggnation.

Även en solfasad erbjuder stora möjligheter. Ett traditionellt ”dött” fasadmaterial ersätts med ett levande som producerar energi och i dubbel bemärkelse sparar in kostnader, en för budget och en för vår miljö.

Tak- och fasadintegrering för bästa effekt

-Solceller på fasaden kan ge något lägre elproduktion än vid takplacering, men ger ändå stora besparingar och är bättre när solen står lågt. De kan byggas med det mönster, den färg och den form man vill ge fasaden och smälta in fint i den omgivning byggnaden står. De kan anpassas helt och erbjuder spännande arkitektoniska möjligheter med häftig och estetiskt tilltalande design och finns också i klarglas som släpper in ljuset, berättar Tommie Stranderth.

Bäst effekt erhålls vid kombinerad tak- och fasadintegrering, beroende på väderstreck och taklutning.

Takorama och Fasadsystem är specialiserade på tak- respektive fasadrenoveringar och nybyggnation. Som del av Soltech-koncernen erbjuds totallösningar med tak, fasad och sol samt garantiansvar, vilket gör att kunderna har endast en kontakt för hela projektet. På så sätt fås en pålitlig leverantör som finns kvar länge och kan leva upp till garantivillkoren.

Nästa artikel