Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Region minskar driftstörningar och administration med passersystem
Sponsrad

I personalintensiva verksamheter kan tilldelning av behörigheter i passersystemet innebära en del administration. En av Sveriges regioner har integrerat sitt personalsystem med RCOs passersystem. Syftet med integrationen var att minska administrationen, öka säkerheten i hanteringen av personuppgifter och att kunna genomföra behörighetsförändringar utan fördröjning. 

När uppgifter dessutom registreras på två ställen, både i personalsystemet och i passersystemet, ökar den mänskliga faktorn risken för fel. Därtill minskar säkerheten då det kan ta tid innan behörighetsförändringar har införts i passersystemet.

Integration med många system

En region har valt att automatisera tilldelningen av behörigheter i RCOs passersystem RCard M5 genom att integrera det med personalsystemet. Integreringen av systemen sköttes av Trebor, ett företag som tillhandahåller IT-tjänster med fokus på förvaltning och infrastruktur, som är samarbetspartner till RCO. Systemet kan integreras med i praktiken alla system som berör passage, tillträde och fastigheter, såsom personalsystem, schemaläggningssystem, bokningssystem och larm.

En gång per dygn skapar personalsystemet en fil med de uppgifter som berör behörigheter i passersystemet. Filen hämtas krypterat och alla förändringar påförs direkt i passersystemet.

Vilket personalsystem, personalkatalog eller register man använder har ingen betydelse för den här typen av integration.

Ett regelverk i integrationsprogrammet styr vilka uppgifter som överförs till passersystemet.

Marknadens mest integrerade passersystem

Sedan integrationen implementerades vid halvårsskiftet 2020 har regionen inte haft några driftstörningar och tiden för att skapa behörighet för nyanställda har förkortats markant.

Administrationen har minskat och säkerheten ökat. Färre personer behöver hantera personuppgifter och programmet innehåller säkerhetsfunktioner som förhindrar felaktig borttagning av användare. Om man tar bort eller lägger till en person i personalsystemet går förändringen igenom dagen efter i passersystemet, utan risk för fel på grund av mänsklig faktor.

RCO erbjuder marknadens mest integrerade passersystem:

  • Systemet kan integreras med i praktiken alla system som berör passage, tillträde och fastigheter.
  • RCOs öppna system kan integreras med personalsystemet. Därigenom minskar administrationen och säkerheten vid hantering av personuppgifter ökar.
Next article