Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Helhetslösningar för sterilcentraler och operationssalar
Sponsrad

Många faktorer behöver klaffa innan en ny operationssal eller sterilcentral kan tas i bruk. Ett stort antal beställare efterfrågar därför en leverantör som kan ta ett samlat ansvar. Många värdesätter en aktör som kan leverera helhetslösningar. 

Operationssalar och sterilcentraler är komplexa vårdmiljöer med specifika och högt ställda krav. Inte enbart på den medicintekniska utrustningen utan också vad gäller byggnormer och regler. För att få alla pusselbitar att passa och helheten att fungera smidigt, krävs erfarenhet och kompetens. Om den medicintekniska utrustningen och förberedelse för densamma, görs av en och samma leverantör, kommer man ifrån många gränssnittsfrågor.  

– Våra helhetslösningar för operationssalar och sterilcentraler är unika. Jag vet faktiskt inget annat medicintekniskt företag som också tar hand om byggentreprenaden med projektering, bygg och installation, hela vägen till driftsättning och service, säger Fredrik Nyquist, vd på medicinteknikbolaget Diaspec. 

Syr ihop helheten i stora projekt

För Fredrik Nyquist och hans kollegor tar varje uppdrag avstamp i de funktioner som beställaren har behov av. Bolaget gör noggranna analyser och optimerar patient- och instrumentflöden före, under och efter operation. Utöver leverans av den medicinsktekniska utrustningen tar de även ansvar för ventilation, gas, el och alla ingående komponenter. Alla funktioner verifieras och testas innan leverans. Vid stora projekt är avsaknaden av gränssnitt mellan olika leverantörer en uppenbar fördel. Att vi tar ansvar för helheten är ett mervärde för våra beställare.

En del av sjukvårdskulturen

Många av bolagets medarbetare har en bakgrund inom vården. Enligt Fredrik Nyquist är det en av förklaringarna till varför man så framgångsrikt projekterar även de mest omfattande uppdragen. Själv startade han karriären som sjuksköterska.

– Eftersom vi själva varit en del av sjukvårdskulturen så förstår vi den. Det gör det lättare för oss att kommunicera med våra beställare och att förstå deras behov. Vår bakgrund är definitivt en av våra styrkor.

Fredrik Nyquist

Utveckling, service och support i egna händer

En operationssal eller sterilcentral ska vara funktionell i många år. Vårt åtagande slutar inte när den är färdigbyggd och driftsatt. Då tar utbildning och service vid. Vår egen (svensktalande) personal sköter all utbildning och service genom produkternas hela livscykel.

– Att vi har utveckling, service och support i egna händer gör att vi verkligen kan stå upp för våra lösningar. Ända sedan starten på 1980-talet har bra service och support varit viktigt för oss. I nära samarbete med Steris, är det något som fortfarande ligger oss mycket varmt om hjärtat, säger Fredrik Nyquist.

Next article