Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Realtidsdata – receptet för en effektiv och säker vård
Sponsrad

Tillgång till relevant information i realtid innebär att alla i organisationen kan hjälpa varandra bättre. Det här är plattformen som bygger på en holistisk syn. 

Förloppet från det att man kommer in till ett sjukhus till att man blir hemskickad involverar mängder av avdelningar och personal. Att strukturera de här bitarna så att man uppnår optimal effektivitet är svårt. Men använder man digitalisering på rätt sätt så är det faktiskt fullt möjligt att både skapa ordning och underlätta det dagliga arbetet. 

Med den plattform som DNV Imatis har tagit fram får alla – från avdelningschefer till läkare, sjuksköterskor och kökspersonal – tillgång till rätt information som gör att man kan undvika flaskhalsar, onödigt merarbete och missförstånd.

Miljön är intensiv. Informationen är både omfattande och fragmenterad. Vi knyter teknologin, arbetsprocesser, information och människor tätare samman.

Morten Andresen

Alla informerar alla

Konceptet kan liknas vid ett slags intern crowdsourcing. Alla i personalen har tillgång till en rollbaserad portal, som används för att både fördela arbetsuppgifterna och kvittera dem. Man vet vem som har gjort vad och när det gjordes. 

Ett konkret exempel är att städpersonalen via plattformen får besked i realtid om vilka patienter som ska vara kvar en natt ytterligare och vilka som ska åka hem. Därför kan man förbereda rätt antal sängar och rum. Kökspersonalen kan med hjälp av samma information förbereda rätt mängd måltider. 

Ett annat exempel rör provtagning. Sjuksköterskorna får sina arbetsuppgifter tilldelade via en smartphone, som visar vilken patient och vilket prov det handlar om. Patienten har ett armband med en streckkod som man läser av, och som även matchas med provet. Lösningen är även integrerad med laboratoriesystemet. Allt går snabbt, och risken för misstag är samtidigt minimerad. 

Enkelt att skapa egna appar

Plattformen är dessutom skalbar och går att skräddarsy för varje vårdinstitutions unika behov. Det handlar om allt från gränssnittet till de applikationer man knyter till systemet. 

– Allt är baserat på en low coding-plattform. De anställda kan ta fram egna applikationer efter bara några dagars utbildning, berättar Morten Andresen. 

mortenandresen

Morten Andresen

Grundare, DNV Imatis

Foto: Max Emanuelson

I dagsläget finns runt 200 färdiga applikationer på plattformen. Närmare hälften av dem har tillkommit som ett resultat av idéer som kunderna haft. 

– Ett exempel är sjukhuset Haraldsplass i Bergen, som har tagit fram en app där patienterna kan beställa den mat de vill ha. Det fina är att den som tar fram appen inte behöver tänka på sådant som integration eller säkerhet.  Det finns redan inbyggt i plattformen, förklarar Morten Andresen. 

Plattformen medger även att man kopplar den till befintliga system genom att skapa portallösningar. Det är med andra ord inte nödvändigt att byta ut de delar man redan investerat i för att kunna använda lösningen. 

– Det går utmärkt att göra en gradvis förändring, säger Morten Andresen.

Next article