Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Rätt diagnos direkt vid hjärnskada räddar många
Sponsrad

Rätt diagnos snabbt är vitalt för att minimera konsekvenserna vid hjärnskador, både vid stroke och traumatisk hjärnskada. Rätt insats räddar liv och minskar mänskligt lidande. 2019 drabbades 25 700 av stroke i Sverige och 5 800 avled. Kostnaden för strokevård i Europa beräknas till mer än 600 miljarder kronor per år och befaras stiga.

Stroke kan orsakas av antingen en blodpropp eller ett brustet kärl. Viktigt är att snabbt få reda på orsaken, då behandlingarna skiljer sig åt, berättar Stefan Blomsterberg, vd på Medfield Diagnostics.

Vid hjärnskada är varje minut viktig! Adekvat behandling bör inledas snabbt för att undvika bestående skada i hjärnan. Därför gäller det att ställa säker diagnos och utesluta blödning.

Fyra minuter kan avgöra resten av livet

– På akuten kan det vara svårt att avgöra vem som är i störst behov av snabb vård, att förstå vem som är viktigast att behandla först. Bättre diagnostik av stroke och trauma kan förkorta tiden till relevant behandling.

Stefan Blomsterberg Vd Medfield Diagnostics. Foto: Medfield Diagnostics

Stefan Blomsterberg

Vd Medfield Diagnostics

Foto: Medfield Diagnostics 

StrokefinderTM är ett bärbart diagnosinstrument som på några minuter kommer att kunna hjälpa till att avgöra typen av hjärnskada patienten råkat ut för. Rätt behandling snabbt innebär livsavgörande skillnad och ökad livskvalitet. Risken för dysfunktion minskar, och höga vård- och rehabiliteringskostnader kan undvikas. 

– Instrumentet väger 6 kg, är batteridrivet och ryms i medföljande ryggsäck med ett extra batteri och klarar 16 timmars drift. Vår teknologi är utvecklad i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och baseras på avancerad mjukvara med AI och mikrovågssystem som detekterar skadan.

StrokefindersTM antenner läggs an mot huvudet och instrumentet styrs med en app som leder dig genom mätprocessen. Efter cirka 4 minuter presenteras resultatet lättfattligt och hjälper till att ställa rätt diagnos.

Vi tar tekniken till patienten, direkt!

Att göra viktiga prioriteringar och direkt kunna avgöra vårdbehovet blir enklare. Lidande, tid och pengar sparas.

– Instrumentet är avsett att användas prehospitalt i ambulans eller på akuten. Vi tar tekniken till patienten, snabbt! Normalt kan det ta upp till 4-5 timmar innan en patient utanför städerna får hjälp. Med StrokefinderTM kan patienten omedelbart triageras och hjälpas. Och, onödig röntgenstrålning för att ställa diagnos kan undvikas.

Inom ambulans- och akutsjukvården anses det viktigaste vara att få ett snabbt svar, som ger underlag för rätt och bra beslut – utan att behöva tolka till exempel en bild. 

– Instrumentet uppfyller Europas sjukhus- och ambulansstandard. Det kommer därför att kunna användas i ambulans när den hämtar patienter eller på akuten direkt vid ankomst och kan hjälpa till att ge lika vård för alla, även för icke svenskspråkiga, då konventionella metoder som att prata med en patient inte behövs. Andra tänkbara tillämpningar är där det samlas mycket folk, som idrottsarenor och flygplatser, liksom även på flygplan.

Next article