Hem » Framtidens sjukhus » Patientens upplevelse utvecklar NU-Sjukvården!
Sponsrad

NU-sjukvården är det första sjukhuset i Sverige som inför realtidstjänsten KeyForCare i alla verksamheter. NU-Sjukvården får därigenom kontinuerlig återkoppling från patienter inom slutenvård, öppenvård och akutsjukvård. 

Björn Järbur, sjukhusdirektör på NU-sjukvården ser hur all positiv återkoppling påverkar den egna verksamheten.

– Det boostar organisationen och får våra medarbetare att känna sig stolta. Enkäten gör det möjligt för oss att direkt förstå patienternas upplevelser av besöket och då snabbare kunna utveckla verksamheten. Vad patienterna tycker är viktigt – på riktigt, säger Björn. 

Björn ser också att patient-återkopplingen lär dem mycket om organisationen. Under sportlovet och påsklovet när en stor del av medarbetarna var lediga, kunde han i realtid se att NPS-värdet blev lägre.

– Jag är inte förvånad, ibland får våra egna behov styra mer än patienternas, och det är bra att få se detta i hårddata, avslutar Björn.

KeyForCare finns idag på över 800 verksamheter i Sverige och breddinförs nu på flera sjukhus.

Nästa artikel