Hem » Framtidens sjukhus » Naturen som verktyg skapar hälsosamma vårdmiljöer
Sponsrad

Blått, vitt, kalt och avskalade möbler i rad är standardlösningen som ofta möter både patienter och vårdpersonal på våra sjukhus runt om i landet. Samtidigt visar studier att vårt mående påverkas till mycket stor del av vår fysiska miljö.

Miljön omkring oss påverkar oss mer än vad vi kanske tror. Ett kalt och sterilt väntrum bidrar ofta till orolighet och stress bland såväl patienter och anhöriga som personal. Det blir svårt för människor att prata ostört och patienter tenderar att hålla sig närmare receptionsdisken för att stilla sin oro, säger Jonas Ekholst, designchef på Green Furniture Concept.

Jonas Ekholst

Designchef, Green Furniture Concept

Foto: Green Furniture Concept

Naturen i fokus

En av utmaningarna med sjukvårdsmiljöer är att det är en plats som måste fylla många olika behov. Det är en miljö för långtidssjuka, för patienter på korta rutinkontroller liksom för anhöriga och för vårdpersonal.
Men, samtidigt som det ska vara en miljö som svarar mot hårda krav måste de mjuka värdena också tillgodoses.

Det går, genom att dels utgå från platsens syfte och användare, och dels använda naturen som verktyg, säger Jonas Ekholst. Biofili – kärleken till naturen – är ett begrepp som lanserades runt 90-talet och ligger idag som grund för en hel designstrategi.

Biofil design tar tillvara på människans koppling till naturen; det handlar dels om hur möbler och platser utformas samt också vilka material som används. Trä som inte behandlas med skadliga kemikalier är både bra för naturen och bra för oss människor. 

Jonas Ekholst

Modultänk som möter hårda hygienkrav

Efter årsskiftet lanserar Green en ny helhetslösning helt anpassad till vården och framtagen i samarbete med vårdpersonal. Konceptet utgår från höga hygienkrav, standarder och behov som finns inom vården och enligt biofilins grundstenar med bara naturliga material.


– Våra möbler bygger på ett modultänk som går att anpassas över tid, liksom ett hållbarhetstänk som gör att de också är tidlösa och håller länge. Med vår helhetslösning har vi säkerställt att vi lever upp till de hårda krav som finns inom vården, men också skapar hälsosamma miljöer för såväl patienter som vårdpersonal, avslutar Jonas Ekholst.

Nästa artikel