Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Medicinsk grundutbildning behöver nya arbetssätt och digitala verktyg
Sponsrad

Ett ständigt växande behov av vård tillsammans med den explosionsartade ökningen av medicinsk kunskap och nyttjande av tekniska verktyg skapar stora utmaningar för att tillräckligt snabbt och effektivt utbilda sjukvårdspersonal. För att möta dessa så satsar nu många lärosäten på nya arbetssätt och digitala verktyg.

Det växande behovet av ny personal inom hälso- och sjukvården har redan lett till ett signifikant ökat studentintag på vårdutbildningarna. Kunskapsexplosionen innebär vidare att medicinstudenterna måste lära sig att sålla i det enorma informationsflödet vilket är anledningen till att både nya arbetssätt och verktyg behövs inom utbildningarna, men även investeringar för att följa med i den kliniska och tekniska utvecklingen som sker på sjukhusen. Detta har varit en av drivkrafterna under framtagandet av det nya sexåriga läkarprogrammet.


Studenternas inlärning behöver vara explorativ men samtidigt fokuserad, progressiv och appliceras på kliniska scenarion, dessutom är ofta tiden med lärare alltmer begränsad.

Elin Schoultz, läkare och anatomilärare på Sahlgrenska akademin.

Elin Schoultz

Läkare & Anatomilärare, Sahlgrenska akademin

Foto: Sahlgrenska akademin

Balans mellan grundläggande och applicerad kunskap

Det finns så många olika perspektiv att lära sig som medicin- och vårdstudent. Dels den kliniska kunskapen, processer i och kring verksamheten och alla tekniska verktyg som konstant utvecklas. 

– Om man tittar ur ett studentperspektiv, så finns det en otrolig uppsjö av information. Ofta är problemet när det kommer till både inlärning och undervisning att kunna hitta essensen och kondensera ner till något mer begripligt, utan att skapa kunskapsluckor. Kunskapsspektrat är så stort och utmaningen är ofta att hitta en bra balans mellan basal och applicerad kunskap – en förutsättning för att fungera i en verksamhet under och efter avslutad utbildning, fortsätter Elin Schoultz.

– Det nya arbetssättet, att tillämpa digitala verktyg i medicinsk utbildning, är en jättemöjlighet för studenterna. En brygga mellan utbildning och professionell verklighet. Att studera riktiga fall i ett kliniskt gränssnitt tidigt i utbildningen, säger Johan Carlegrim, vd på Linköpingsföretaget Sectras enhet för medicinsk utbildning.

Om Sectra Education Portal

Sectra Education Portal bygger på samma verktyg som används för diagnostik på många av världens ledande sjukhus. Plattformen används dels inom utbildning som ett digitalt komplement till traditionella dissektioner dels som ett allt viktigare verktyg inom många delar av lärandet för tusentals medicinstudenter och lärare inom en mängd olika områden i över 50 länder.

Johan Carlegrim

VD, Sectra Medical Education AB

Foto: Sectra

Digitala verktyg från klinikerna kan vara en del av lösningen

Idag använder Sahlgrenska akademin Sectra Education Portal: en molnbaserad plattform med kliniska fall, bilder och verktyg, samt två visualiseringsbord i sina kurser i radiologisk anatomi, histologi och patologi.

– Det har visat sig vara produktivt att visualisera och interagera med kliniska bilder samt använda verktyg från de kliniska verksamheterna tidigt. Eleverna får på så sätt en ökad förståelse för kroppens anatomi, funktioner och sjukdomar, samtidigt som de blir bättre förberedda för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och vidare när de utexamineras, menar Elin Schoultz.

Jag ser också att detta inspirerar eleverna på ett sätt som kan vara svårare att åstadkomma med enbart traditionell katedralundervisning och kurslitteratur. Dessutom gör molnlösningen att studenterna inte behöver vara bundna till våra lokaler utan kan fortsätta lära sig själva även utanför klassrummet – tillgänglighet är idag ofta en förutsättning för möjliggörande av kunskap, avslutar Elin Schoultz.

Ökad samverkan mellan olika universitet och studenter

När det gäller framtidens sjukhus- och sjukvårdsutbildningar så tror Elin Schoultz mycket på nätverkande mellan olika program och lärosäten och det interprofessionella lärandet. 

– Det ska definitivt vara rätt person på rätt plats, men jag tycker samtidigt att det är synd att utbildningarna ofta är så separerade. Man kan dra så mycket nytta av varandra, och väl ute på kliniken måste man kunna jobba nära i team med andra. 

– Något av det mest inspirerande är att se hur olika universitet och studenter tillsammans skapar bättre förutsättningar till effektivare inlärning. För våra egna kunder kan det till exempel handla om att skapa och ladda upp nya fall och material för kurserna till plattformen som andra kan ta del av, menar Johan Carlegrim.

Next article