Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Livsavgörande skillnad för stroke-patienter med ny CE-märkt teknik
Sponsrad

Tidig diagnos av stroke ger stora vinster för både individen och samhället. Medfield Diagnostics effektiviserar strokevården med sin revolutionerande CE-märkta teknik. Nu har företaget trätt in på den europeiska marknaden. 

Vid en stroke är varje minut viktig för patienten. Medfield Diagnostics har utvecklat MD100 Strokefinder, ett bärbart system som screenar för propp och blödning i hjärnan. På så vis kan rätt behandling sättas in snabbt, redan av ambulanspersonal. 

–Potentialen för Strokefinder är fantastisk, säger vd Stefan Blomsterberg. Om insatser sätts in inom sextio minuter har patienten mycket goda chanser att bli helt återställd. 

Stefan Blomsterberg

VD, Medfield Diagnostics

Foto: Medfield Diagnostics

Medfield Diagnostics teknik identifierar pågående stroke med hjälp av mikrovågor. Skador i patientens hjärnvävnad ger då ekon som analyseras av algoritmer, vilka i sin tur automatiskt genererar ett svar på mindre än två minuter. Denna bedömning innehåller information som gör att sjukvårdspersonal kan öka precisionen i beslut om vård för patienten. 

Stora vinster

Idag räknar man med att endast 20 procent av alla världens strokepatienter får rätt behandling i rätt tid. Väntetiderna på akutmottagningarna är långa, kliniska bedömningar tar ofta tid och kan försvåras av bland annat språksvårigheter och differentialdiagnoser.

Stroke är en av våra vanligaste folksjukdomar och vården upplever idag en stor systemstress.

Jonas Liljedal

Med Strokefinder får man träffsäker information där diskrimineringsfaktorer som språk, ursprung, socioekonomisk status och fysiska faktorer inte påverkar mätningen, säger Jonas Liljedal, marknadschef på Medfield Diagnostics och tidigare ambulanssjuksköterska. Han menar också att Strokefinder ger möjlighet till stora vinster för den enskilde, för vårdorganisationer och för hela samhället. Kostnader minskar från såväl undersökningar, behandling och sjukskrivning, som förkortad rehabilitering och förbättrad livskvalitet för patienten. 

Jonas Liljedal

Sälj- & marknadschef, Medfield Diagnostics

Foto: Medfield Diagnostics

Distribution i Europa

Tidigare under 2022 fick Medfield sin produkt CE-märkt för den europeiska marknaden. Processen tog endast sex månader. 

–Det är tack vare mycket hög kvalitet i arbete och dokumentation. Under utvecklingstiden har vi haft kontakt med många av världens ledande strokeforskare, så både produkten och företaget är välbekanta för många. Nu går vi in i en försäljningsfas med fokus på Norge, Nederländerna, Storbritannien och Grekland. Från grekiska FlexMed har vi nyligen erhållit en första kommersiell order på tre MD100 Strokefinder, avslutar Stefan Blomsterberg.

Next article